Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 5/2019 (19.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§29 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§30 Paikallinen virkaehtosopimus yleislääkärivarallaolosta ja -päivystyskorvauksista Paikallinen virkaehtosopimus yleislääkärivarallaolosta ja -päivystyskorvauksista LUONNOS
§31 Virkavapaan myöntäminen
§32 Tiedoksi merkittävät asiat
§33 Muut mahdolliset asiat
§34 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa