Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 6/2019 (26.9.2019)

Kokousasia Liitteet
§35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§36 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§37 Tilannekatsaus: Paikallinen virkaehtosopimus yleislääkärivarallaolosta ja -päivystyskorvauksista
§38 Paikallisen palkkausjärjestelmän soveltaminen
§39 Tiedoksi merkittävät asiat
§40 Muut mahdolliset asiat
§41 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa