Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 7/2019 (31.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§43 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§44 Vastaus Talentia Etelä-Karjala ry:n selvityspyyntöön sosionomien palkkauksen korjaamiseen ja työnimikkeiden yhtenäistämiseen
§45 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta Paikallinen virka- ja työehtosopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta
§46 Paikallinen virka- ja työehtosopimus arkipyhävapaan antamisesta jaksotyöajassa Paikallinen virka- ja työehtosopimus arkipyhävapaan antamisesta jaksotyöajassa
§47 Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen pilotti) Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen pilotti), voimassa 1.5.20
§48 Tiedoksi merkittävät asiat
§49 Muut mahdolliset asiat
§50 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa