Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 8/2019 (28.11.2019)

Kokousasia Liitteet
§51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§52 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§53 Osittaisen virkavapaan myöntäminen
§54 Tiedoksi merkittävät asiat
§55 Muut mahdolliset asiat