Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 9/2019 (19.12.2019)

Kokousasia Liitteet
§57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§58 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§59 Uuden työaikalain vaikutus paikallisiin virka- ja työehtosopimuksiin
§60 Paikallinen virkaehtosopimus yleislääkäripäivystyksen päivystyskorvauksista Paikallinen virkaehtosopimusluonnos YLE - lääkäripäivystys
§61 Tiedoksi merkittävät asiat
§62 Muut mahdolliset asiat
§63 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa