Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 1/2020 (30.1.2020)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§3 YT-neuvottelujen tilannekatsaus
§4 Ositttaisen virkavapaan myöntäminen
§5 Tiedoksi merkittävät asiat
§6 Muut mahdolliset asiat
§7 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa