Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 3/2018 (26.4.2018)

Kokousasia Liitteet
§14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§16 Paikallinen virka- ja työehtosopimus: Tehyn luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö Paikallinen sopimus Tehyn luottamusmiesjärjestelmästä 1.5.2018-31.12.2021
§17 Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen) Paikallinen virka- ja työehtosopimus 12 tunnin työvuoroista (määräaikainen pilotti) 1.5.2018-22.12.2
§18 Tiedoksi merkittävät asiat
§19 Muut mahdolliset asiat
§20 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa