Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 3/2020 (25.6.2020)

Kokousasia Liitteet
§17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§18 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§19 Paikallisten sopimuksien tilannekatsaus
§20 Osittaisen virkavapaan myöntäminen
§21 Tiedoksi merkittävät asiat
§22 Muut mahdolliset asiat
§23 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa