Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 4/2018 (31.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§22 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§23 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta Paikallinen sopimus Tehostetun kotisairaanhoidon työajasta
§24 Infektioturvallisuuskysely Infektioturvallisuuskyselylomake
§25 Tiedoksi merkittävät asiat KTn yleiskirje 11 2018
§26 Muut mahdolliset asiat
§27 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa