Kokousasiat - Henkilöstöjaosto 5/2018 (20.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§29 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§30 Paikallinen virkaehtosopimus perusterveydenhuollon päivystyskorvauksista Sopimusluonnos pth päivystyskorvauksista
§31 Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä 1.7.-31.12.2018 Paikallinen virkaehtosopimus gastrokirurgien päivystysringistä
§32 Paikallinen virka- ja työehtosopimus liukuvasta työajasta Paikallinen virka- ja työehtosopimus; Liukuva työaika TS
Paikallinen sopimus; Liukuva työaika 30.4.2014
§33 Tiedoksi merkittävät asiat
§34 Muut mahdolliset asiat
§35 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa