Jäsenkuntien maksuosuudet - Erikoissairaanhoito  
TA2021  
TA2021  
TS2022  
TS2023  
Erikoissairaanhoito  
%
Imatra  
20,4 %  
55,9 %  
2,4 %  
4,3 %  
4,2 %  
2,6 %  
4,1 %  
2,7 %  
3,4 %  
1
39 936 109  
109 420 552  
4 516 734  
8 558 292  
8 377 765  
5 348 402  
7 858 666  
5 204 301  
6 405 350  
195 626 170  
38 668 812  
105 954 930  
4 566 839  
8 226 854  
7 907 807  
4 989 260  
7 684 970  
5 121 440  
6 349 072  
189 469 984  
39 430 177  
108 041 117  
4 656 757  
8 388 836  
8 063 506  
5 087 495  
7 836 282  
5 222 278  
6 474 082  
193 200 531  
Lappeenranta  
Lemi  
Luumäki  
Parikkala  
Rautjärvi  
Ruokolahti  
Savitaipale  
Taipalsaari  
Yhteensä  
Jäsenkuntien maksuosuudet - Muu kuin esh  
Muu kuin  
erikoissairaanhoito  
TA2021  
%
TA2021  
TS2022  
TS2023  
Imatra  
21,9 %  
52,5 %  
2,2 %  
4,2 %  
5,1 %  
3,3 %  
4,5 %  
3,4 %  
2,9 %  
1
70 719 178  
172 067 952  
7 202 445  
68 969 090  
166 110 041  
6 798 395  
70 329 454  
169 376 908  
6 932 488  
Lappeenranta  
Lemi  
Luumäki  
13 641 049  
16 809 760  
10 767 364  
14 731 255  
10 828 719  
9 449 164  
13 394 764  
16 175 650  
10 400 421  
14 044 180  
10 584 187  
9 278 142  
13 658 965  
16 494 703  
10 605 345  
14 321 191  
10 792 952  
9 459 881  
Parikkala  
Rautjärvi  
Ruokolahti  
Savitaipale  
Taipalsaari  
Yhteensä  
326 216 885  
315 754 870  
321 971 887  
Jäsenkuntien maksuosuudet - Eksote yhteensä  
TA2021  
TA2021  
TS2022  
TS2023  
Eksote yhteensä  
%
Imatra  
21,2 %  
53,9 %  
2,2 %  
4,3 %  
4,8 %  
3,1 %  
4,3 %  
3,1 %  
3,0 %  
1
110 655 286  
281 488 504  
11 719 179  
22 199 341  
25 187 525  
16 115 765  
22 589 920  
16 033 020  
15 854 514  
521 843 056  
107 637 902  
272 064 971  
11 365 234  
21 621 618  
24 083 457  
15 389 681  
21 729 150  
15 705 627  
15 627 214  
505 224 854  
109 759 631  
277 418 025  
11 589 245  
22 047 801  
24 558 209  
15 692 840  
22 157 473  
16 015 230  
15 933 962  
515 172 418  
Lappeenranta  
Lemi  
Luumäki  
Parikkala  
Rautjärvi  
Ruokolahti  
Savitaipale  
Taipalsaari  
Yhteensä  
Muutos ennakoituihin osuuksiin v. 2021 johtuu ESH:n ja muun toiminnan välisen suhteen  
muuttumisesta ja palkkakiistan ratkaisusta  
Alijäämien kattaminen  
peruspääoman  
suhteessa  
laskutuksen suhteessa  
Cum alijäämä  
v. 2020  
TA2021  
TS2022  
TS2023  
Eksote yhteensä  
lopussa  
Imatra  
-9 243 339  
-21 360 688  
-850 398  
5 725 022  
14 558 882  
841 492  
2 057 568  
84 765  
1 250 555  
Lappeenranta  
Lemi  
3 090 584  
127 910  
247 280  
286 162  
183 405  
253 488  
186 919  
175 263  
5 800 567  
1 164 335  
4 637 232  
606 151  
1 148 215  
1 303 558  
834 064  
Luumäki  
Parikkala  
Rautjärvi  
Ruokolahti  
Savitaipale  
Taipalsaari  
Yhteensä  
ESH  
-1 444 329  
-1 613 138  
-1 273 483  
-1 571 474  
-1 399 983  
-1 122 695  
-39 879 527  
-14 868 624  
-25 010 680  
165 155  
194 564  
124 869  
170 898  
127 181  
115 963  
3 882 455  
456 002  
3 426 452  
1 168 918  
829 850  
819 869  
26 994 530  
10 047 528  
16 947 002  
MUU