Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.  
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka saapui kokoukseen klo 14.11.  
Hyväksyttiin.  
Päätös