Strategiset linjaukset ja toimeenpano -dokumentin ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman  
toteutumisen arviointi puolen vuoden jälkeen  
EKS/36/00.01.08.06/2021  
EKS/1646/00.01.08.34/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Minna Lignell  
0400 655 197  
040 127 4283  
Liitteet  
1. strategiset linjaukset ja toimeenpano_puolivuotisarviointi_hallitukselle tammikuussa 2021  
Oheismateriaali  
Eksoten valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2019 Eksoten strategiset linjaukset ja strategian  
toimeenpano 2019–2023 -dokumentin. Strategisten linjausten ja strategiatyön  
ajantasaisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eri tavoin ja ajantasaisesti noin kuuden  
kuukauden välein. Tähän liittyy myös loka-marraskuussa 2020 toteutettu strategian  
konkretisoinnin lähtötilannekysely.  
Strategian konkretisointi asiakas- ja potilastyöhön sekä toiminnan monipuolinen  
kehittäminen ovat käynnissä. Covid-19 on vaikuttanut vuoden 2020 aikana strategisiin  
linjauksiin liittyvien riskien arviointiin, ja siksi dokumenttiin esitetään muutettavaksi  
päivitetty riskitaulukko. Strategian toimintaan viemistä ja strategisia linjauksia arvioidaan  
seuraavan kerran kevään 2021 edetessä.  
Joulukuussa on arvioitu kevyesti myös terveydenhuollon järjestämissuunnitelman  
ajantasaisuutta, ja tuon suunnitelman arviointia jatketaan huhtikuussa 2021. Tuolloin siihen  
tehdään tarvittavia tarkennuksia ja päivityksiä kansallisen sote-uudistuksen eteneminen  
huomioiden.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus:  
- merkitsee tiedoksi strategisten linjausten ja strategian toimeenpano -dokumentin sekä  
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kevyen arvioinnin; ja  
- hyväksyy riskitaulukon päivittämisen Strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano -  
dokumenttiin.  
Päätös  
Hyväksyttiin.