Eksoten työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset ja eteneminen  
EKS/4272/01.04.01.32/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Henkilöstön kehittämispäällikkö Elina Antikainen  
040 153 0504  
Liitteet  
1. Työhyvinvointikyselyn tulokset ja eteneminen  
Oheismateriaali  
Eksotessa on kehitetty ja hyödynnetty Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työkalua vuodesta  
2018. Eksoten lisäksi sitä käyttävät useat muut sote-kuntayhtymät ja toimijat.  
Työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain ja se on yksi Eksoten työhyvinvoinnin  
strategisista mittareista. Vuoden 2020 kysely oli vastattavana 27.10.–30.11.2020. Kyselyyn  
vastasi Eksotessa kaikkiaan 3 035 henkilöä (65 %). Tulokset käytiin läpi Eksote-tasolla  
johtoryhmässä 15.12.2020 ja kehittämistyö on alkanut. Työhyvinvointikyselyn perusteella  
valitaan toimenpiteitä, joilla asioita voidaan vahvistaa, korjata tai ennaltaehkäistä.  
Toimenpiteitä valitaan ja kehittämistyötä tehdään sekä yksiköissä yhdessä esimiesten ja  
henkilökunnan kanssa että strategisella tasolla Eksoten työhyvinvointiohjelmassa.  
Eksoten työhyvinvointikyselyn tulokset ovat parantuneet kokonaistasolla vuodesta 2018.  
Henkilöstön kehittämispäällikkö Elina Antikainen esittelee työhyvinvointikyselyn tuloksia  
vuodelta 2020 ja kertoo kehittämistyön etenemisestä.  
Merkittiin, että Elina Antikainen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan klo 14.30.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.  
Merkittiin tiedoksi.  
Päätös