Keskussairaalan uudis- ja peruskorjaushankkeiden tilannekatsaus  
EKS/39/10.03.02.01.02/2021  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Rakennuttamispäällikkö Ville Pitkänen  
Ylilääkäri, Medisiininen osaamiskeskus Minna Linna  
040 651 1237  
044 791 5701  
Liitteet  
1. investointien tilannekatsaus hallitus 13.1.2021  
Oheismateriaali  
Tekninen päällikkö Ville Pitkänen ja ylilääkäri Minna Linna esittelevät kokouksessa  
keskussairaalan uudis- ja peruskorjaushankkeiden tilannekatsauksen.  
Merkittiin, että Ville Pitkänen ja Minna Linna saapuivat kokoukseen klo 14.31. Ville Pitkänen  
poistui klo 14.52 asian käsittelyn jälkeen.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.