Työlääketieteen ylilääkärin viran perustaminen  
EKS/4312/01.01.00.06/2020  
Käsittelyhistoria  
Henkilöstöjaosto  
§48  
17.12.2020  
Aiempi käsittely: Henkilöstöjaosto §48  
Eksoten hallintosäännön 5 §:n 22. kohdan mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta,  
lakkauttamisesta ja kelpoisuusehdoista lukuun ottamatta virkoja, joiden perustamisesta ja  
lakkauttamisesta päättää valtuusto.  
Työlääketiede on lääketieteen osa, joka tutkii työn ja työympäristön terveydellisiä  
vaikutuksia ihmiseen sekä tutkii ja kehittää työhön liittyvien sairauksien ehkäisemistä ja  
hoitoa.  
Eksoten työlääketieteen poliklinikan (työ pkl) historia alkaa 1980-luvulta, jolloin  
työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin Työterveyslaitosjakson osa toteutettiin Etelä-  
Karjalan Keskussairaalan (EKKS) keuhkosairauksien poliklinikan (keu pkl) ja Lappeenrannan  
aluetyöterveyslaitoksen yhteistyöllä. Työterveyslaitos lopetti Lappeenrannan yksikön  
toiminnan vuonna 2015, jolloin työ pkl:n toiminnassa tuli lyhyt katkos, mutta elokuusta 2016  
lähtien se on toiminut Eksoten omana toimintana.  
Nykyään Eksoten työlääketieteen poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan työhön liittyviä  
sairauksia ja ammattitauteja ja työ pkl:lla on ollut säännöllisesti työterveyshuoltoon  
erikoistuva lääkäri kouluttautumassa 6 kk:n jaksollaan. Erikoistumisohjelman käy läpi noin  
kaksi lääkäriä vuodessa. Erikoistuva lääkäri on myös tutkinut ja hoitanut keu pkl:n potilaita,  
helpottaen siten keu pkl:n lääkäripulaa. Valtaosa Etelä-Karjalan alueella toimivista  
työterveyslääkäreistä on suorittanut Työterveyslaitosjaksonsa Eksoten työ pkl:lla sen  
toiminta-aikana. Työ pkl on kyennyt myös vastaamaan avohoidon tarpeisiin työlääketieteen  
konsultaatio- ja tutkimusyksikkönä. Suuri osa työ pkl:n potilasta tutkitaan  
tapaturmavakuutusyhtiöiden rahoittamina, eivätkä nämä silloin kuormita kuntarahoitusta.  
Työ pkl:lle ohjautuu potilaita sekä sairaalan sisältä että avohoidosta.  
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jarmo Rantonen on toiminut työ  
pkl:lla erikoistuvien lääkärien ohjaajana jo Työterveyslaitoksen aikana ja elokuusta 2016  
alkaen määräaikaisin työsopimuksin Eksoten palkkalistoilla (osa-aikaisesti). Nykyinen työ  
pkl:n erikoistuva lääkäri aloitti elokuun 2020 alussa ja seuraava aloittaa helmikuussa 2021.  
Tulijoita on ollut viime vuosina säännöllisesti ja kiinnostus erikoistumispaikkaa kohti näyttää  
hakemusten mukaan olevan kasvussa. Hyvin tärkeä osa erikoistuvan lääkärin koulutusta on  
myös keu pkl:lla saatu ohjaus.  
Vastaavalla tavalla toimivia työlääketieteen poliklinikoita on Suomessa yliopistosairaaloiden  
yhteydessä, ja toimintaa on ollut myös keskussairaalapaikkakunnista Seinäjoella,  
Jyväskylässä, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Joensuussa. Lähinnä Eksotea olevat työlääketieteen  
poliklinikat ovat Helsingissä ja Kuopiossa, jonne potilaat jouduttaisiin lähettämään ja sinne  
siirtyisi myös erikoistuva lääkäri jaksolleen, ellei alueella olisi omaa työ poliklinikkaa. LT  
Jarmo Rantonen on kouluttautunut erikoislääkäriohjaajaksi ja suorittanut työlääketieteen  
lisäkoulutukseen kuuluvat jaksonsa Työterveyslaitoksen ammattitautipoliklinikalla  
Helsingissä. Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion työterveyshuollon professorit  
ovat myöntäneet Eksoten työ pkl:lle virallisen aseman työterveyslaitosjakson  
koulutuspaikkana. Työ poliklinikalla on koulutusyhteistyö Työterveyslaitoksen kanssa.  
Työlääketieteen ylilääkärin viran perustamisella voidaan varmistaa työlääketieteen  
poliklinikan työn jatkuminen ja toiminnan kehittäminen sekä poliklinikan aseman  
rakentuminen osana Eksoten palveluvalikkoa. Ylilääkärin viran vakinaistaminen tähtää myös  
pidemmälle tulevaisuuteen, koska keskeinen osa toimintaa ovat ammattitaitoiset ja  
innostuneet ohjaajat, hyvä koulutusympäristö sekä vakiintunut asema lähetepoliklinikkana.  
Virka täytetään aluksi osa-aikaisena 1 pv/vko ja kustannukset ovat noin 29 000 euroa vuonna  
2021.  
Merkittiin, että ylilääkäri Minna Linna oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana klo 13.22-  
13.41.  
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja  
Henkilöstöjaosto päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy työlääketieteen ylilääkärin  
viran perustamisen 1.2.2021 alkaen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Tämän kokouksen käsittely:  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Santtu Niemi  
040 139 0386  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Ylilääkäri Minna Linna osallistuu hallituksen kokoukseen asian käsittelyn osalta.  
Merkittiin, että Minna Linna poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 14.58.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus hyväksyy työlääketieteen ylilääkärin viran perustamisen 1.2.2021 alkaen.  
Hyväksyttiin.  
Päätös