Vastaus perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen ja Saimaan Syöpäyhdistyksen aloitteeseen  
suolistosyövän seulontojen aloittamiseksi Eksotessa  
EKS/3959/00.01.11.30/2020  
EKS/44/00.04.02.10/2021  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
040 194 4936  
Liitteet  
1. Valtuustoaloite Eksoten strategian painopisteen siirtämisestä sairauksien ennaltaehkäisyyn  
2. Kuntalaisen yhteydenotto: Suolistosyövän seulonta  
3. Vastine perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen ja syöpäyhdistyksen aloite kolorektaalisyövän  
seulontojen aloittamiseksi Eksotessa  
Oheismateriaali  
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 19.11.2020 aloitteen  
Eksoten strategian painopisteen siirtämisestä sairauksien ennaltaehkäisyyn (aloite liitteenä).  
Saimaan Syöpäyhdistys ry on lähettänyt Eksotelle 26.11.2020 kirjeen suolistosyövän  
seulontoja koskien (liitteenä).  
Hallitus vastaa valtuustoaloitteeseen ja samalla Saimaan Syöpäyhdistyksen aloitteeseen  
suolistosyöpäseulonnoista liitteenä olevalla selvityksellä ja toteaa, että Eksoten strategia on  
ennaltaehkäisevä. Eksotella on velvollisuus tarjota hyvää hoitoa. Sairauksien seulontojen  
tulee perustua lääketieteelliseen kustannus- ja vaikuttavuusarviointiin. Terveydenhuollon  
kulut voivat jopa nousta, jos tehdään tarpeettomia tutkimuksia ja hoitoja.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että se hylkää aloitteet syöpäseulontojen osalta liitteessä  
esitetyin perustein.  
Päätös  
Hyväksyttiin.