Vastaus valtuustoaloitteeseen: Koronatestaus liikkuviin palveluihin  
EKS/4380/00.01.11.30/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
040 194 4936  
Liitteet  
1. Valtuustoaloite 17.12.2020  
2. Laskelma kotona tehtävästä testauksesta  
Oheismateriaali  
Perussuomalaisten Harri Ahonen ja Ulla Pyysalo jättivät Eksoten valtuuston kokouksessa  
17.12.2020 valtuustoaloitteen koronatestausta koskien. Aloitteeseen he esittävät, että  
Eksoten alueelle varustetaan kaksi henkilöautoa, esim. kotipalveluautoa, joissa on  
mahdollisuus kotona suoritettavaan koronatestin ottamiseen (aloite liitteenä).  
Eksoten vastaus aloitteeseen  
Kotihoidon asiakkaiden ja asumisyksikön asukkaiden näytteet otetaan kotona ja  
asumisyksiköissä hoivan koulutettujen hoitajien toimesta. Lisäksi Tehosa avustaa kotihoitoa  
ja asumista ilta- ja viikonloppuaikana sekä ottaa näytteitä paikallisesti erityistapauksissa  
esim. tietyissä joukkoaltistumistilanteissa.  
Liitteenä olevan laskelman mukainen vuosikustannus olisi n. 200 000 euroa ja kattaisi vain  
pienen osan nykyisistä näytteenottomääristä, joita on ollut enimmillään 350/vrk. Hoitajien  
rekrytointi on nykytilanteessa haastavaa, joten hoitajaresurssin kohdentaminen aloitteen  
ehdottamalla tavalla ei olisi tarkoituksenmukaista.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että se hylkää Harri Ahosen ja Ulla Pyysalon valtuustoaloitteen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.