Seurantaraportti 09/18  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Mänttäri Liisa  
040 524 3167  
Liitteet  
1. Eksote tammi-syyskuu 2018  
Oheismateriaali  
Tammi-syyskuun tulos ja nettotoimintamenot toteutuivat -4,7 milj. euroa  
käyttösuunnitelmaa heikompina. Alijäämää kertyi -9,7 milj. euroa. Suurin osa, -4,6 milj.  
euroa, negatiivisesta erosta syntyi terveys- ja vanhustenpalveluissa. Henkilöstökulujen  
ylitykset kohdistuvat suurimmalta osin akuuttisairaalan päivystykseen ja  
vuodeosastotoimintaan sekä hoivaan. Palvelujen osalta ylitykset kohdistuivat sairaala-, IT-,  
asumis- ja hoivapalveluihin sekä kuljetuspalveluihin.  
Loppuvuodesta negatiivista budjettieroa ennustetaan edelleen syntyvän terveys- ja  
vanhustenpalveluiden henkilöstökuluissa sekä akuuttisairaalan sairaalapalvelujen ja  
lääkäripalvelujen ostoissa. Myös vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostojen ja avustusten  
ennustetaan ylittävän tarkistetun talousarvion.  
Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan n. -15,7 milj. euroa alijäämäinen ja -7,1 milj. €  
tarkistettua talousarviota heikompi. Mahdollisia lisätoimenpiteitä talouden  
tasapainottamiseksi kartoitetaan kuitenkin aktiivisesti. Laskutusjärjestelmän uusimisen ja  
siihen liittyvien laskutusviiveiden takia tuottoja on jouduttu edelleen jaksottamaan  
tulokseen. Tätä on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen.  
Controller Antti Peltonen esittelee raportin kokouksessa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.  
Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:  
Hallitus päättää  
merkitä seurantaraportin 09/18 tiedoksi; ja  
edellyttää edelleen toimenpiteitä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kuluvan vuoden  
alijäämä on enintään 12,7 miljoonaa euroa.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Merkittiin, että controller Antti Peltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen  
klo 15:32.