Paikallinen virkaehtosopimus  
Laatija(t): henkilöstöjohtaja  
1 (1)  
Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja  
Hyväksyjä:  
Henkilöstöjaosto  
Käsitelty:  
Yhteistyöryhmä  
12.12.2018  
HR  
Paikallinen virkaehtosopimus lääkärisopimuksen mukaisen varsinaisen  
työpaikkapäivystyksen jälkeisen päivän korvauksesta  
Tämä sopimus koskee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin varsinaisen  
työpaikkapäivystyksen lääkäreille maksettavia korvauksia.  
Tällä sopimuksella vahvistetaan lääkärien rekrytointia ja päivystyksen toimintaa.  
Korvaus koskee aina arkipäivää edeltävän yön päivystystä.  
Korvaukseen oikeuttavat päivystysajankohdat:  
Sairaalapäivystys  
su ma välinen yö  
ma - ti välinen yö  
ti ke välinen yö  
ke to välinen yö  
to pe välinen yö  
Päivystyskorvaus  
Sairaalapäivystys noudattaa LS:n mukaisesti sairaalapäivystystä ja päivystäville  
annetaan päivystyksen jälkeisenä arkipäivänä viisi tuntia palkallisena vapaana.  
Aktiivivapaan ajalle ei palkata sijaista.  
Sopimuksen voimassaolo Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa 1.3.2019 31.3.2020.  
Lappeenrannassa XX.XX.2019  
Allekirjoitukset  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
JUKO ry  
Suvi Tolonen  
vs. henkilöstöjohtaja  
Jari Hartman  
pääluottamusmies  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3