Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallitus  
Toimitusjohtaja  
Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
Päätös  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.