Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen ja Heikki Tannisen.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Pentti Saleniuksen poissa ollessa Ari Berg.  
Hallituksen puheenjohtaja kiitti koko hallituksen puolesta toisen työnantajan palvelukseen  
siirtyvää hallintojohtaja Keijo Siiskosta luotettavasta ja hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella.