Tammi-heinäkuun tulos 2019  
Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä  
saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien  
välillä on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, missä vuodelle 2019 budjetoitu  
alijäämä -7,9 milj. oli tarkoitus kattaa kokonaan. Hyötyjä liiketoiminnan luovutuksesta  
saadaan tulevina vuosina alempina palvelujen laskutushintoina.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2019  
EKSOTE 2019  
Tammi-heinäkuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
267,9 267,9  
271,4 272,2  
0,0 459,3 459,3 0,0  
0,8 466,7 467,1 0,4  
-3,5  
-4,3  
0,8  
-7,4  
-7,9 0,4  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
Yli-/alijäämä, kumul. budjetti  
8,0  
6,0  
4,0  
2,0  
1,6  
0,8  
0,4  
0,7  
0,0  
0,0  
0,3  
0,0  
- 2,0  
- 4,0  
- 6,0  
- 8,0  
- 10,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
- 0,2  
0,0  
- 0,2  
0,0  
- 0,3  
0,0  
- 0,1  
- 0,2  
0,0  
- 1,1  
- 1,3  
0,0  
0,0  
- 7,4  
- 7,9  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Kesä  
Heinä  
Elo  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2019 vs. TP 2018  
2019 Tammi-heinäkuu  
2019 Koko vuosi  
TP 2018  
EKSOTE 1000 EUR  
Toteuma Budjetti Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
267 911 267 911  
0
459 276  
14 098  
473 374  
40 214  
7 259  
4 819  
525 666  
388  
459 276  
14 961  
474 237  
39 819  
6 590  
5 193  
525 840  
468  
0
440 247  
14 813  
455 059  
37 538  
8 402  
5 086  
506 086  
902  
19 029  
-714  
18 315  
2 676  
-1 144  
-267  
4,3 %  
-4,8 %  
4,0 %  
7 862  
8 311  
-449  
-449  
95  
453  
-221  
-122  
-68  
-862  
-862  
395  
668  
-375  
-174  
-80  
275 773 276 222  
23 369  
4 275  
2 797  
23 274  
3 823  
3 018  
7,1 %  
-13,6 %  
-5,3 %  
3,9 %  
306 214 306 336  
205 273  
19 579  
-514  
-57,0 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
-155 533 -152 996  
-2 537  
904  
1 263  
-192  
609  
47  
-269 869  
-155 408  
-43 361  
-29 655  
-29 985  
-528 278  
-2 225  
307  
-1 918  
-10 456  
-12 374  
404  
-265 039  
-155 754  
-45 290  
-29 383  
-30 505  
-525 970  
337  
-590  
-252  
-10 443  
-10 696  
404  
-4 830  
346  
1 929  
-272  
520  
-2 308  
-2 562  
897  
-1 666  
-13  
-260 133  
-153 250  
-43 381  
-29 347  
-28 965  
-515 075  
-8 087  
-23  
-8 111  
-9 528  
-17 639  
1 605  
-9 736  
-2 158  
20  
3,7 %  
1,4 %  
0,0 %  
1,0 %  
3,5 %  
-89 899  
-24 981  
-17 367  
-16 722  
-90 803  
-26 243  
-17 175  
-17 331  
-308  
-1 021  
-13 203  
5 863  
330 -1430,3 %  
6 193  
-928  
5 265  
-1 201  
4 552  
8 616  
TOIMINTAKULUT  
-304 502 -304 549  
2,6 %  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
1 918  
369  
2 287  
-5 986  
-3 699  
0
2 061  
-344  
1 717  
-6 020  
-4 303  
0
-143  
713  
570  
34  
604  
0
-72,5 %  
-76,4 %  
9,7 %  
-29,8 %  
-74,8 %  
-1 678  
0
2 114  
435  
230  
0
230  
834  
4 552  
-7 418  
2 439  
-7 853  
0
-3 469  
-4 303  
-16 034  
-53,7 %  
NETTOTOIMINTAMENOT  
-271 380  
-255 829  
-271 842  
-272 214  
-257 191  
-272 216  
834  
1 362  
373  
-466 694  
-439 790  
-472 980  
-467 129  
-441 376  
-469 571  
435  
1 586  
-3 409  
-456 281  
-430 145  
-456 293  
-10 413  
-9 645  
2,3 %  
2,2 %  
3,7 %  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
NETTOTOIMINTAMENOT pl. satunnaiset erät  
-16 686  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
Muutos  
E2019 vs. TP 2018  
EKSOTE 1000 EUR  
2019 Tammi-heinäkuu  
2019 Koko vuosi  
TP 2018  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
Muutos  
%
TOIMINNAN TULOS  
Nettotoimintamenot  
Sisäiset erät ja vyörytykset  
Ulkoiset nettotoimintamenot  
-271 380 -272 214  
834  
4
830  
-466 694  
-2  
-466 692  
-467 129  
0
-467 129  
435  
-2  
437  
-456 281  
0
-456 281  
-10 413  
-2  
2,3 %  
-763877 %  
2,3 %  
-2  
-6  
-271 378 -272 208  
-10 411  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
HENKILÖSTÖ  
Palkat ja palkkiot  
Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset)  
HTV, ilman vyöryjä  
-106 334 -105 864  
-469  
-1 835  
1
-181 437  
-32 720  
-180 138  
-29 884  
4 938  
-1 300  
-2 837  
-174 984  
-30 082  
4 882  
-6 454  
-2 638  
3,7 %  
8,8 %  
-17 151  
4 948  
-15 316  
4 949  
EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia  
-3 070  
-3 056  
-14  
-3 040  
-2 987  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
OSTOT  
Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä  
Palvelujen ostot, sisäiset erät  
-89 899  
1
-90 803  
0
904  
1
-155 408  
1
-155 754  
0
345  
1
-153 250  
0
-2 158  
1
1,4 %  
-417740 %  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
Muut  
Avustukset kotitalouksille  
Asiakaspalvelujen ostot  
Poistot ja arvonalentumiset  
-17 171  
-41 660  
-5 986  
-16 885  
-41 647  
-6 020  
-286  
-13  
34  
-29 220  
-72 045  
-10 456  
-28 948  
-71 452  
-10 443  
-272  
-593  
-13  
-28 910  
-69 610  
-9 528  
-310  
-2 435  
-928  
1,1 %  
3,5 %  
9,7 %  
Eksote tammi-kesäkuu  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen  
budjettiero (1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot ym.  
KULUT  
33  
-73  
-279  
136  
0
-167  
-1  
-384  
-350  
50  
-227  
22  
-122  
-2 537  
904  
1 263  
-192  
609  
909  
956  
834  
874  
274  
1
82  
195  
23  
-3 043  
1 651  
1 006  
-274  
392  
184  
-84  
-311  
-295  
-742  
121  
0
189  
703  
-25  
-3  
1 448  
1 498  
YHTEENSÄ  
ENNUSTE  
Nettotoimintamenojen  
budjettiero (1000 EUR)  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot ym., satunn. erät  
KULUT  
YHTEENSÄ  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
-63  
Strategiset  
tukipalvelut  
-54  
Kuntoutus  
Eksote  
23  
-31  
-345  
51  
0
-253  
0
-81  
938  
-501  
-50  
81  
211  
0
679  
598  
-174  
-4 830  
346  
1 929  
-272  
520  
2 917  
609  
435  
-5 422  
2 702  
1 775  
-353  
-316  
-1 510  
153  
0
240  
853  
-580  
-633  
322  
2 064  
1 088  
1 025  
-578  
-555  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja  
edelliseen vuoteen verrattuna  
Henkilöstökulut 1-7/2019  
olivat -2,5 milj.  
käyttösuunnitelmaa  
suuremmat  
Eksote Maksettu työpanos HTK2  
Henkilöitä on ollut  
töissä kuukausittain  
keskimäärin 1  
5 400  
5 200  
5 000  
4 800  
4 600  
4 400  
4 200  
4 000  
3 800  
3 600  
vähemmän kuin  
budjetissa. Tästä  
työelämäpalvelujen  
osuus on 13.  
Tammi  
4 793  
4 746  
4 881  
88  
Helmi  
4 794  
4 731  
4 849  
56  
Maalis  
4 830  
4 794  
4 872  
42  
Huhti  
4 907  
4 849  
4 920  
13  
Touko  
4 938  
4 921  
4 977  
39  
Kesä  
5 213  
5 138  
5 077  
- 136  
Heinä  
5 164  
5 121  
5 071  
- 93  
Elo  
0
Syys  
0
Loka  
0
Marras  
0
Joulu  
0
Tot  
Ed.vuosi  
Bud  
4 980  
5 049  
4 817  
4 935  
4 777  
4 841  
4 805  
4 847  
4 905  
4 935  
Bud Ero  
Tot  
Ed.vuosi  
Bud  
Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä.  
Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote yhteensä  
Tammi-heinäkuun tulos +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi  
Toimintatuotot toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Maksutuotot toteutuivat +0,1 milj. ja ensihoidon avustukset 0,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja  
korvaukset sotavammalain mukaan ja muut toimintatuotot vastaavasti -0,7 milj. pienempinä  
Nettotoimintamenot +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät ja toimintakulut  
käyttösuunnitelman mukaiset  
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -2,5 milj. :lla  
Palkat ja sv-korvaukset -0,5 milj. , erilliskorvaukset -1,8 milj. ja henkilösivukulut -0,2 milj. €  
käyttösuunnitelmaa suuremmat; ennusteessa tarkempi erittely koko vuoden osalta  
Alkuvuodesta on maksettu takautuvia korvauksia TVA-tasojen muutoksista  
Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa. Työelämäpalvelujen alitusosuus  
on 13.  
Palvelujen ostot toteutuivat 0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Asiakaspalvelujen ostot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina ja alitusta muissa palveluissa +0,9 milj. .  
Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä  
Avustukset toteutuivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina  
Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,7 milj. ) +0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienempänä  
Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (7,2 milj. ) -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksoten v. 2019 budjettieroennuste 0,4 milj.  
* käyttösuunnitelmaan verrattuna merkittävimmät erot  
Terveys- ja vanhustenpalvelut +1,0 milj. :  
Liiketoiminnan siirrosta HUS:lle saatavat hyödyt  
Lääkkeet (alitusta)  
+3,7 milj.   
+2,0 milj.  
koska rituksimabi- ja trastutsumabi-valmisteille on tullut kilpailua ja osin HUS:n  
sopimusten parempien alennusten myötä; tehty toiminnallisia muutoksia ja lääkehävikkiä  
seurataan päivittäin/viikoittain  
Henkilöstökulujen ylitys  
-5,4 milj. €  
painottuu akuuttisairaalaan akuuttitulosyksikköön, -2,5 msisältäen sekä  
erilliskorvausten budjettivirhettä (0,7 m) että ylitystä (päivystys) ja sijaisten alibudjetointia  
Vuodeosastoille -1,0 m; budjetoitujen vuodepaikkojen ylitys n. 17 paikkaa 1-7/2019  
hoivaan,-1,9 m, mistä kotihoito -1,1 mja hoiva & palveluasuminen -0,8 m€  
Kukkurila koko vuoden-> n. 0,5 m, 26 lähihoitajaa oppisopimuksella 4 kk-> 0,17 m€  
Lähihoitajan sijaisia on ollut vaikea saada; ylitöitä juhlpyhinä-> erilliskorv. ylityksiä  
avoterveydenhuoltoon ennakoidaan alitusta +0,8 m; sisältää 9 lääkärin lisäyksen syksyllä  
Tuotoissa tapaturmaviraston korvaukset sotavammalain mukaan  
-0,9 milj. €  
+1,1 milj. €  
+0,4 milj. €  
Veteraanien määrän ennakoitua nopeampi väheneminen  
Tuotoissa ensihoitotoiminnan avustukset ja maksutuotot (Kukkurila)  
Osa yhden hengen yksikön laskutusta, mitä ei voitu ennen 1.12.2018 laskuttaa  
Muut palvelujen ostot (sis. potilasvahinkovakuutus)  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksoten v. 2019 budjettieroennuste 0,4 milj. €  
* käyttösuunnitelmaan verrattuna merkittävimmät erot  
Perhe ja sosiaalipalvelut 0,6 milj. :  
Perhepalvelujen henkilöstökulut; rekrytointihaasteet  
+0,76 milj. €  
Mm. Psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ei saada palkattua (vajaus 9 vakanssia)  
Vammaispalveluissa Vaahteramäen rekrytoinnit 3 kk myöhässä  
Vammaisten kuljetuspalvelut  
+0,3 milj. €  
+0,5 milj. €  
Ennakoitu kustannustaso 0,3 medellisvuotta pienempi  
Työmarkkinatuen kuntaosuus  
+0,7 milj. €  
-1,3 milj. €  
Lasten- ja nuorten psykiatrian sairaalapalvelujen ostot  
Hoitoa ei ole omalla alueella; budjettivaraus -1,05 mja ylitys 126 %  
Muut PerSon palvelujen ostot  
Vammaisten avustukset  
+0,3 milj. €  
-0,7 milj. €  
Strategiset tukipalvelut -0,6 milj. €  
Atk-palvelut (koko Eksote)  
-0,8 milj. €  
Työasemalaskutus -0,3 mlaitemäärän nousun takia  
perustietotekniikkapalvelut -0,2 mmm. salasanojen nollauksen takia  
MEITA: 24/7 valvonta ja mm. maakunnallisen hallinnon suunnittelun tuottojen pois jääminen -0,3  
Satu Oy:n osingot  
+0,45 milj. €  
Kuntoutus -0,6 milj. €  
Ennakoimattoman suuret sairaalapalveluiden ostot  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
-0,4 milj. €  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos  
tammi-heinäkuu 2019  
Muutos  
E2019 vs. TP 2018  
TP 2018  
2019 Tammi-heinäkuu  
2019 Koko vuosi  
TERVEYS- JA  
VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR  
Toteuma  
EUR  
%
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
178 253 180 030  
6 476 7 215  
184 729 187 244  
-1 776 305 070 308 622  
-739 11 935 12 882  
-2 515 317 005 321 504  
-3 553  
-947  
-4 500  
512  
293 274  
12 426  
305 701  
32 716  
2 241  
11 795  
-491  
4,0 %  
-4,0 %  
3,7 %  
8,0 %  
24,9 %  
-6,4 %  
4,1 %  
11 304  
2 601  
557  
20 524  
1 769  
1 737  
20 369  
1 266  
1 884  
156  
504  
-147  
35 317  
2 798  
3 027  
34 805  
2 204  
3 250  
Tuet ja avustukset  
594  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
-222  
-3 616  
0
3 233  
-206  
208 760 210 763  
-2 003 358 147 361 763  
343 891  
0
14 257  
0
0
0
0
0
0
0
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
TOIMINTAKULUT  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
-107 372 -104 330  
-64 195 -65 846  
-21 302 -22 308  
-3 043 -186 817 -181 395  
1 651 -110 532 -113 234  
1 006 -36 753 -38 528  
-5 422  
2 702  
1 775  
-353  
322  
-976  
-4 592  
-1  
-4 592  
-49  
-4 641  
0
-178 772  
-108 420  
-37 098  
-9 569  
-26 369  
-360 227  
-16 337  
-4  
-8 045  
-2 113  
345  
4,5 %  
1,9 %  
-0,9 %  
4,2 %  
3,6 %  
3,1 %  
-5 883  
-5 609  
-274  
-9 970  
-9 617  
-401  
-15 770 -16 162  
-214 522 -214 254  
392 -27 306 -27 627  
-268 -371 377 -370 401  
-936  
-11 150  
-5 763  
-1  
-3 492  
0
-2 271 -13 230  
-1 -1  
-2 272 -13 231  
-45 -2 210  
-8 639  
0
-8 639  
-2 161  
3 107 -19,0 %  
-83,9 %  
3
-5 764  
-1 271  
-7 034  
0
-3 492  
-1 226  
-4 717  
0
-16 341  
-2 950  
-19 290  
0
3 110 -19,0 %  
740 -25,1 %  
3 849 -20,0 %  
0
-2 317 -15 441 -10 800  
0
230  
0
0
2 439  
-8 361  
230  
0
4 552  
2 114  
-2 528  
0
4 552  
-6 804  
-4 717  
-2 087 -10 889  
-19 290  
8 402 -43,6 %  
NETTOTOIMINTAMENOT  
-185 058  
-184 747  
-311  
-315 959  
-316 984  
1 025  
-312 565  
-3 394  
1,1 %  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI