LIITE. KOTIHOIDON KEHITTÄMISKOHTEET Toimenpide  
Vastuuhenkilö  
Aikataulu  
Viikonloppumiehityksen nostaminen alueilla, joilla on ostopalveluna  
yksityistä kotipalvelua  
Arki- ja viikonlopputyön tasaaminen  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Hoivajohtaja, kotihoidon palvelupäällikkö  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Resurssipoolin toimintayksikön esimies  
Muutoskoordinaattori  
syksy 2019  
Yksityisten palveluntuottajien ostot 7 pv/vko, valmistelu  
Matka-ajan huomiointi -> Procomp pilotointi (reittipohjainen  
toimintamalli)  
Hilkka suunnitelmanäkymän hyödyntäminen  
Vastuuhoitajuustoimintamallin uudistaminen huomioiden  
asiakaslähtöisyys sekä asiakkaiden hoitoisuus  
Työhyvinvointikyselyn yksikkökohtaisten kehittämiskohteiden  
toimeenpano  
syksy 2019  
valmistelu aloitettu,  
pilotti 9-11/2019  
9-12/2019  
Työvuorokohtainen töiden tasaaminen  
9-12/2019  
Henkilöstön työhyvinvointi  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
syksy 2019 -kevät 2020  
11/ 2019  
Työturvallisuuden parantaminen, mm. hoitajan hälytys  
Henkilöstön riittävyys, perehdyttäminen ja osaamisen  
lisääminen  
Lähihoitajien oppisopimuskoulutus (26 opiskelijaa)  
13.8.19-31.12.2021  
Resurssipoolin toiminnan sekä henkilökuntamäärän tarkastelu  
Virtuaalikäyntien lisääminen  
Kotihoidon yhteinen perehdytysmalli  
Henkilöstön osaamista tukevat koulutukset  
Lääkkeenmääräämishoitajien koulutus kotihoitoon  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Muutoskoordinaattori  
Muutoskoordinaattori  
Saimia  
10/2019  
jatkuva  
8 - 10/2019  
v. 2019 -2020  
v. 2019 -2020  
Henkilöstön osallistaminen kotihoidon kehittämiseen  
Aatos -hanke (ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa)  
Aatos-hankkeen projektikoordinaattori  
1.42019 -31.12.2021  
KAT- Kotona asumisen turvallisuus -työryhmä  
Kotihoidon oma kehittämistyöryhmä  
Kat 2-hankkeen projektipäällikkö  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
2019 -  
2019 -  
Kotihoidon toimintayksiköiden sekä tiimien määrä ja koko (asiakas- ja  
henkilöstömäärä) jatkossa  
9-12/ 2019 valmistelu,  
toteutus 2020  
Kotihoidon toimintayksiköiden sekä tiimien määrä ja koko  
Toiminnanohjausjärjestelmän ja työnjaon kehittäminen  
Hoivajohtaja, kotihoidon palvelupäällikkö  
Työnjakoon yhtenäinen toimintapa ja toimintamalli  
Resurssipoolin toimintayksikön esimies  
Resurssipoolin toimintayksikön esimies  
Hoivajohtaja  
5-12/2019  
5-9/ 2019  
Kevät 2020  
Toiminnanohjauksen ohjeiden ja toimintamallien yhtenäistäminen  
Lifecare toiminnanohjauksen toimivuuden arviointi mahdollisesti uutena  
toiminnanohjausjärjestelmänä  
Hajautettu työnjako -pilotointi  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
Toimintayksikön esimiehet  
Kotihoidon palvelupäällikkö  
9/ 2019 alkaen  
vuosittain  
12/2019  
Laadukas kotihoito asiakkaille  
Asiakas- /omaistenilta vuosittain  
Asiakastyytyväisyyskysely  
Asiakasmuistutukset ja palautteet: seuranta ja niiden pohjalta toiminnan  
kehittäminen  
Hoivajohtaja ja kotihoidon päällikkö  
jatkuva  
Fysioterapeuttien määrän arviointi kotihoidossa sekä kuntouttavan  
asiakastyön toimintamallin kehittäminen  
Kotihoidon päällikkö  
syksy 2019