Vuokrasopimuksen hyväksyminen: varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö, Valtakatu 34  
EKS/2737/10.03.02.11.04/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma  
Tilahallintapäällikkö Jari P Villanen  
Kaisa Kivistö  
0400 542 668  
0447914734  
Palvelupäällikkö, tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut Anne  
Korhonen  
040 535 1344  
Liitteet  
1. Vuokrasopimusluonnos Eksote 28.6.2019 189 m2  
Oheismateriaali  
Varhaisen vuorovaikutuksen yksikössä on aloittanut elokuussa 2018 kaksi uutta työntekijää.  
Tällä hetkellä yksikössä työskentelee viisi työntekijää, joista neljä tekee kokoaikaista  
vastaanottotyötä ja viides työntekijä on noin 40 % ajasta asiakastyössä. Vastaanottotilojen  
määrää ei ole lisätty työntekijämäärän kasvaessa eikä lisähuoneita ole mahdollisuus järjestää  
nykyisiin tiloihin Lasten ja nuorten talon talli 2:een.  
Asiakasmäärä varhaisen vuorovaikutuksen yksikössä on kasvanut sen jälkeen kun yksikkö  
siirtyi lastenpsykiatrian toimialueesta neuvolatoimintaan keväällä 2018. Tällä hetkellä  
yksikköön ohjautuu noin 15 % Eksoten alueella syntyvien lasten perheistä. Valtakatu 34:n  
tilassa olisi käytettävissä enemmän toimintaan tarvittavia huoneita kuin nykyisessä  
työpisteessä. Aiempaa isompi huonemäärä mahdollistaisi kunkin työntekijän pitävän omaa  
vastaanottoa ja poistaisi vastaanottotilojen etsimiseen menevän hukka-ajan. Tällä hetkellä  
yhtä asiakasta tapaa vastaanottotilanteessa kahden hengen työpari, mikä johtuu osin juuri  
riittämättömästä huonemäärästä. Vastaanottohuoneiden lisäyksen myötä yksikkö pystyisi  
hoitamaan aiempaa suuremman määrän asiakkaita. Vastaanottokäynnit on mahdollista  
järjestää entistä tiheämmin, sillä tiivis hoitokontakti terapeuttisessa työssä tavallisesti myös  
parantaa hoitotuloksia.  
Yksikkö käyttää kliinisen työn tutkimusmetodeina erilaisia videoituja haastatteluja sekä  
havainnointimenetelmiä. Videointiin käytettävä AV-laitteisto on osin vanhentunutta ja  
uuteen tilaan voidaan asentaa nykyaikainen välineistö, jonka avulla tutkimusten tekemiseen  
saadaan uusia mahdollisuuksia (mm. videovälitteinen yhteys huoneesta huoneeseen).  
Valtakatu 34 -kiinteistössä sijaitsee jo tällä hetkellä Lappeenrannan keskustan  
hyvinvointineuvola. Konsultaatiot ja muu yhteistyö terveydenhoitajien, neuvolalääkärien,  
neuvolapsykologin ja varhaisen vuorovaikutuksen yksikön välillä onnistuisi sujuvammin  
työpisteiden ollessa lähekkäin. Verkostoneuvottelujen organisointi helpottuu, koska nämä  
voitaisiin järjestää varhaisen vuorovaikutuksen yksikköön suunnitellussa ns.  
terapiahuoneessa, joka kooltaan sopii myös kokoustilaksi. Työntekijöiltä kuluu vähemmän  
työaikaa kokoustiloihin siirtymisiin, kun sekä neuvolan että varhaisen vuorovaikutuksen  
yksikön toiminnot sijaitsevat samassa rakennuksessa. Lisäksi asiakasperheet saavat  
tarvitsemansa palvelun yhdestä toimipisteestä. Palvelujen sijoittuminen lähekkäin tukee  
integroitumista ja tuo merkittävää synergiaetua.  
Valtakatu 34:ssä sijaitseva tila soveltuu hyvin varhaisen vuorovaikutuksen yksikön tarpeisiin  
ja se on keskustasijaintinsa ansiosta asiakkaiden kannalta erinomaisesti saavutettavissa  
julkisilla kulkuyhteyksillä.  
Lasten ja nuorten talon vapautuviin tiloihin sijoittuu lasten ja nuorten mielenterveys- ja  
päihdepalvelujen toimintaa. Tila sijaitsee sairaalakoulun yhteydessä ja antaa merkittävän  
synergiaedun lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden yhteensovittamisessa ja  
henkilöstön yhteiskäytössä. Lasten ja nuorten talolla toimivat pitkälle integroidut  
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palvelut. Keskittämisen  
myötä Lasten ja nuorten talon tilat ovat jääneet ahtaiksi ja vaikeuttavat palveluiden ja  
henkilöstön sijoittelua. Lasten ja nuorten talo on suunnittelu- ja rakennusvaiheessa  
mitoitettu maksimissaan 130 henkilölle. Tällä hetkellä tiloissa työskentelee yli 180 henkilöä.  
Henkilöstöä on kuluneiden viiden vuoden aikana keskistetty lasten ja nuorten taloon useista  
eri vuokratiloista, josta johtuen henkilöstömäärä on lasten ja nuorten talossa kasvanut.  
Vapautuva tila mahdollistaa toimintojen uudelleenjärjestelyä ja parantaa asiakaspalveluita.  
Vuokrattavien tilojen neliömäärä on 189 m2, pääoma vuokra 21,30 €/m2/kk + alv 0 %,  
kiinteistön hoitokuluvuokra 3,5 €/m2/kk + alv 0 % = 24,80 €/m2/kk. Vuokrakustannus on  
56 246,40 euroa vuodessa. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
- vuokrata Valtakatu 34 osoitteessa sijaitsevasta kiinteistöstä 189 m2 tilan varhaisen  
vuorovaikutuksen yksikön käyttöön neliövuokralla 24,80 euroa kuukaudessa (alv 0 %)  
vastaavilla ehdoilla kuin samasta osoitteesta jo Eksotelle vuokrattu tila; ja  
- valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan  
vuokrasopimuksen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.