Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen  
EKS/2756/00.01.05.08/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen  
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä  
0400 854 252  
040 791 5500  
Liitteet  
1. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje luonnos  
Oheismateriaali  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus on määrittää sisäisen tarkastuksen toiminta-  
ajatus, päämäärä ja tavoitteet, vastuut, organisatorinen asema, toimialue ja valtuudet sekä  
tarkastustyön raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen laatiminen ja sen  
päivittäminen on sisäisen tarkastajan vastuulla.  
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen  
eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää toimintaohje  
vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia koko  
organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.  
Päätös  
Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen muotoilua varten.