1
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
12.8.2019 - 23.8.2019  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06  
Heinonen Merja  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
13.8.2019 14 / 2019 Asia  
EKS/2632/02.08.00.11/2019 Suorahankinta:  
Tuettu asuminen JP-Työpaja Oy  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa tuettua asumista  
suorahankintana neljälle vammaispalvelujen  
asiakkaalle JP-Työpaja Oy:ltä.  
Hankinnan arvioitu enimmäisarvo on 79 000  
euroa (alv 0 %). Arviointi perustuu palvelun  
tämänhetkiseen arvoon (407,60  
euroa/asiakas/kk). Toistaiseksi voimassa  
olevissa sopimuksissa arvoksi katsotaan  
korvaukset 48 kuukaudelta (alv 0%).  
Hankinnasta tehdään toistaiseksi voimassa  
oleva suorahankintasopimus.  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06  
Malinen Teija  
Ostopalvelupäällikkö  
Viranhaltijapäätös  
14.8.2019 2 / 2019 Asia  
EKS/2495/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/Lappeenrannan  
Palvelukeskussäätiö  
Päätös  
Tila  
Hyväksytään palveluntuottajaksi  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
14.8.2019 3 / 2019 Asia  
EKS/2641/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/Saga Care Oy, Saga Torilinna  
Päätös  
Tila  
Hyväksytään palveluntuottajaksi  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06  
Rönkkönen Hanna  
Palvelupäällikkö, hoiva- ja  
palveluasuminen  
Viranhaltijapäätös  
12.8.2019 30 / 2019 Asia  
EKS/2222/05.00.00.12/2019 Ilmoitus  
sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun  
tukipalvelutuottajien rekisteriin/Mökki ja  
Kotipalvelu Mustikkamäki  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
12.8.2019 29 / 2019 Asia  
EKS/2431/05.00.00.07/2019 Omaishoidon  
palvelusetelitoiminnan päättyminen/  
HoivaLinja  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
12.8.2019 28 / 2019 Asia  
EKS/2432/05.00.00.07/2019 Tehostetun  
kotiutuksen palvelusetelitoiminnan  
päättyminen/ HoivaLinja  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
12.8.2019 31 / 2019 Asia  
EKS/2490/05.00.00.06/2019  
Henkilökohtaisen budjetin  
palvelusetelituottajaksi hakeminen/Familo -  
Minna  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06  
Saksela Timo  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
12.8.2019 57 / 2019 Asia  
EKS/2582/02.08.00.16/2019 Suorahankinta  
tehostetusta palveluasumisesta Oljamikoti  
Oy:n Vallikotiin  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä (Eksote) ostaa tehostettua  
palveluasumista Oljamikoti Oy:n Vallimäestä  
kahdelle asiakkaalle.  
Suorahankintapäätöksen  
arvolisäverottamaksi arvoksi arvioidaan 267  
000 euroa. Toistaiseksi voimassa olevassa  
sopimuksessa hankinnan arvo lasketaan  
neljän vuoden aikana maksettavan  
korvauksen arvioidun määrän mukaan (alv 0  
%). Arviointi perustuu palvelun  
tämänhetkiseen arvoon (91,16 euroa/vrk).  
Suorahankinnasta tehdään erillinen  
suorahankintasopimus.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
14.8.2019 58 / 2019 Asia  
EKS/2136/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Henkilöstöjohtaja, Strategiset  
tukipalvelut (241840)  
Päätös  
Päätän ottaa Merja Hokkasen  
henkilöstöjohtajan virkaan myöhemmin  
ilmenevillä perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Merja Hokkanen toimittaa  
hyväksyttävän todistuksen  
terveydentilastaan. Todistus on esitettävä 30  
päivän kuluessa päätöspäivästä.  
Merja Hokkanen on ilmoittanut, että hän voi  
ottaa viran vastaan 26.8.2019 alkaen.  
Virkasuhteessa noudatetaan  
virantoimituksesta alkavaa kuuden  
kuukauden koeaikaa.  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
23.8.2019 16:06