Tiedoksi merkittävät asiat  
EKS/2077/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2019 klo 13.00 Tampere  
EKS/2706/00.01.08.08/2019 Eksoten ja Rautjärven kunnan välinen palvelusopimus 2019  
EKS/2695/00.04.00.08/2019 Kuntainfo 5/2019: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain  
muuttamisesta voimaan 1.12.2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
1. Tarkastuskertomus Keskusta-Eteläisen kotihoito  
2. Tarkastuskertomus Imatran kotihoito  
3. Viranhaltijapäätökset 12.-23.8.2019  
Oheismateriaali  
1. KUTSU UNA Oy ylimääräinen yhtiökokous 19.09.2019  
2. STM Kuntainfo 5/2019  
3. Kh 12082019 § 141  
Toimitusjohtaja  
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.  
Päätös  
Merkittiin tiedoksi.