Muut mahdolliset asiat  
Hallitus  
Laptuote-säätiön suorahankintasopimus  
Eksoten hallitukselle annettiin selvitys Laptuote-säätiön kanssa 21.12.2017 allekirjoitetun  
määräaikaisen suorahankintasopimuksen (Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä  
tukevasta toiminnasta 2018-2019) päättymisestä 13.12.2019. Eksotella on voimassaoleva  
puitejärjestelyn ostopalvelusopimus (Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistämistä  
edistävät palvelut), joka kattaa vastaavat palvelut kuin suorahankintasopimus. Laptuote-  
säätiö on yksi puitejärjestelyn palveluntuottajista.  
Päätös  
Hallitus päätti pyytää suorahankintasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta lausunnot  
asiaankuuluvilta tahoilta.  
Eksoten hallitus onnittelee ja kiittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori  
Aija Rautiota, joka on saanut 25.9.2019 Valtakunnallisen terveysliikunnan edistämisohjelman  
myöntämän Kunnossa kaiken ikää -palkinnon ennakkoluulottomasta työstään  
terveysliikunnan kentällä.