Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoisen ja Kirsi-Marja Kauvon.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Marja Kauvo ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Leena  
Kohvakka-Turja.