Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset vuositasolla  
Järjestelmäkulut  
Discovery-hakupalvelu ja lehtiportaali  
Open Athens-etäkäyttö  
Libguides-julkaisujärjerjestelmä  
Palkkakulut  
28 000  
45 000  
12 000  
150 000  
Hankejohtaja  
Informaatikko  
Toimistosihteeri  
Matkakulut  
Vuokratilat  
9 000  
8 000  
Tukipalvelut /0stopalvelut  
Hankintapalvelut  
40 000  
Itc-palvelut  
Yhteensä  
292 000  
Virtuaalikirjaston ylläpitokustannusten kustannusjako sairaanhoitopiireittäin 1000 € +  
väestöosuuden mukaan  
Väestö  
31.12.2017  
129 865  
€-kustannus Tasakustannus  
Yhteensä  
% -osuus  
Shp  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE  
5,90%  
8,90%  
16 284  
1000  
1000  
17284  
25564  
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymä  
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen  
kuntayhtymä  
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,  
Sosteri  
195 583  
102 456  
42 221  
24 564  
12 972  
5 244  
4,70%  
1,90%  
1000  
1000  
13972  
6 244  
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä  
73 959  
172 720  
78 124  
3,40%  
7,90%  
3,60%  
11,50%  
7,70%  
1000  
1000  
1000  
1000  
1000  
10 384  
22 804  
10 936  
32 740  
22 252  
9 384  
21 804  
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky,  
Soite  
9 936  
31 740  
21 252  
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalv. ky  
KYMSOTE  
252 902  
168 691  
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
117 447  
61 776  
5,40%  
2,80%  
14 904  
7 728  
1000  
1000  
15 904  
8 728  
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen  
ky, Siun Sote  
166 441  
7,60%  
20 976  
1000  
21 976  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
211 957  
220 398  
169 741  
29 489  
9,70%  
10,00%  
7,70%  
26 772  
27 600  
21 252  
3 588  
1000  
1 000  
1 000  
1 000  
16000  
27 772  
28 600  
22 252  
4 588  
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
Vaasan sairaanhoitopiiri  
Ålands hälso- och sjukvård  
YHTEENSÄ  
1,30%  
2 193 770  
100,00%  
276 000  
292 000