1(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
PERUSTAMISSOPIMUS  
VIRTUAALIKIRJASTO OY  
Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Virtuaalikirjasto  
Oy.  
Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista ilmoitetaan seuraavaa:  
1.  
Osakkeenomistajat ja osakkeiden merkitseminen  
Yhtiön osakkeita merkitään yhteensä 1 600 kappaletta. Osakkeet merkitään seuraavasti:  
Kommentti [A1]: Osakkaiden määrä tarkentuu  
lopulliseen asiakirjaan.  
Merkitsijä:  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
Osoite:  
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti  
Y-tunnus:  
0215606-8  
100  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1–100  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
101–200  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
201–300  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
301–400  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
401–500  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
501–600  
2(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
601–700  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
701–800  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
801–900  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
901–1 000  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1 001–1 100  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1 101–1 200  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1 201–1 300  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1 301–1 400  
Merkitsijä:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
100  
Y-tunnus:  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
1 401–1 500  
Merkitsijä:  
Y-tunnus:  
[Yhteisö]  
[nnnnnnn-n]  
3(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Osakkeiden lukumäärä:  
Osakkeiden numerot:  
100  
1 501–1 600  
2.  
Merkintähinta ja osakkeiden merkitseminen  
Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 1,60 euroa. Osakkeita maksetaan yhteensä  
2 560,00 euroa.  
Kommentti [A2]: Osakkaiden merkintähinta tarkentuu  
lopulliseen asiakirjaan.  
Osakkaat (kohdassa  
1 (Osakkeenomistajat ja osakkeiden merkitseminen) mainitut  
Kommentti [A3]: NB! Osakeyhtiö voidaan 1.7. lähtien  
perustaa myös ilman osakepääomaa. Yhtiön  
perustaminen ilman osakepääomaa on täten myös  
vaihtoehto, mikäli yhtiöön ei haluta osakepääomaa heti  
yhtiön alkuvaiheessa, jolloin yhtiöllä ei ole toimintaa.  
merkitsijät) merkitsevät tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin yllä olevan määrän  
osakkeita ja sitoutuvat maksamaan merkitsemänsä osakkeet yhtiön tilille kahden (2) viikon  
kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta lukien.  
Tällöin toiminnan alkaessa ja osakkaiden siirtäessä  
omaisuutta yhtiöön voidaan päättää mitä osakkeiden  
merkintähinnasta halutaan siirtää osakepääomaan ja  
mitä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
3.  
4.  
5.  
Osakkeen merkintähinnan merkitseminen yhtiön taseeseen  
Kaikki osakkeet ja merkintähinnat merkitään kokonaan yhtiön osakepääomaan.  
Yhtiöjärjestys  
Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.  
Hallituksen jäsenet  
Päätettiin, hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä.  
Hallituksen jäseniksi valittiin [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä, [Etunimi] [Sukunimi]  
[Yhteisö]:stä, [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä, [– –], [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä ja  
[Etunimi] [Sukunimi] [Yhtiö]:stä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin [Etunimi] [Sukunimi].  
Tilintarkastajaksi valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei  
valita varatilintarkastajaa. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö [KPMG Oy Ab (Y-  
tunnus: 1805485-9)] vastuullisena tilintarkastajanaan [Etunimi] [Sukunimi].  
6.  
7.  
Tilikausi  
Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa tämän  
perustamissopimuksen allekirjoittamishetkestä ja päättyy 31.12.2019.  
Yhtiön pankkitili  
Yhtiölle avataan pankkitili suomalaiseen luottolaitokseen.  
[Etunimi] [Sukunimi] tai määräämänsä valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin  
avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilien  
avaamiseen liittyvät asiakirjat.  
4(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
8.  
Perustamiskulut  
Yhtiö vastaa sen perustamiseen liittyvistä kuluista, kuten toimintaan liittyvästä  
esiselvityksestä työvoimakustannuksineen, oikeudellisesta ja taloudellisista  
neuvontapalveluista, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen liittyvistä kustannuksista ja  
rekisteröintimaksuista siltä osin, kun ne ovat syntyneet Päijät-Hämeen  
hyvinvointikuntayhtymän maksettavaksi.  
9.  
Valtuutus  
Valtuutetaan YTJ-perustamisilmoituksella nimetty asiamies tekemään  
rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset kaikkien  
osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja  
perustamiseen liittyvään kaupparekisterilomakkeeseen.  
10.  
Sopimuskappaleet  
Tämä perustamissopimus on laadittu kahdeksanatoista (18) alkuperäisenä kappaleena,  
yksi (1) perustettavalle yhtiölle, kuusitoista (16) osakkeenomistajille ja yksi (1)  
rekisteriviranomaiselle.  
11.  
12.  
Liitteet  
1. Yhtiöjärjestys  
Allekirjoitukset  
5(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA  
6(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[Paikka], ____kuun __. päivänä 2019  
Vakuudeksi,  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
7(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
8(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
9(9)  
Osakeyhtiön perustamissopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[YHTEISÖ]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]  
[Etunimi] [Sukunimi]  
[Titteli]