Muut mahdolliset asiat  
Hallitus  
Jäsen Tuija Nummela pyysi hallitukselle selvitystä mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
palvelukokonaisuudesta. Selvitys tuodaan hallitukselle syksyn aikana.  
Tämän lisäksi kuultiin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Riitta Hakoman selvitys  
Hiidenmäen yksikön päivätoiminnan lakkauttamisesta.