Tammi-elokuun tulos 2019  
Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä  
saatavia hyötyjä 3,7 milj. €:n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien  
välillä on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, missä vuodelle 2019 budjetoitu  
alijäämä -7,9 milj. € oli tarkoitus kattaa kokonaan. Hyötyjä liiketoiminnan luovutuksesta  
saadaan tulevina vuosina alempina palvelujen laskutushintoina.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2019  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
Yli-/alijäämä, kumul. budjetti  
8,0  
6,0  
4,0  
2,0  
2,6  
1,6  
0,8  
0,7  
0,4  
0,3  
0,0  
- 0,2  
- 0,8  
- 0,8  
- 1,0  
- 1,1  
- 1,3  
- 2,0  
- 4,0  
- 6,0  
- 8,0  
- 10,0  
- 6,7  
- 7,9  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Kesä  
Heinä  
Elo  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Eksote yhteensä  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero