Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltosen ja Pentti Saleniuksen.  
Päätös  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen.