Tammi-syyskuun tulos 2019  
Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä  
saatavia hyötyjä 4,1 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien  
välillä on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, missä vuodelle 2019 budjetoitu  
alijäämä -7,9 milj. oli tarkoitus kattaa kokonaan. Hyötyjä liiketoiminnan luovutuksesta  
saadaan tulevina vuosina alempina palvelujen laskutushintoina.  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Tammi-syyskuun tulos ja ennuste 2019  
EKSOTE 2019  
Tammi-syyskuu  
Koko vuosi  
milj. EUR  
Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus  
Jäsenkuntatuotot  
Nettotoimintamenot  
Yli-/Alijäämä  
344,5 344,5  
347,6 348,8  
0,0 459,3 459,3 0,0  
1,2 465,0 467,1 2,2  
-3,1  
-4,3  
1,2  
-5,7  
-7,9 2,2  
BUDJETTIERO, MILJ. EUR  
Nettotoimintamenot  
Jäsenkuntatuotot  
Yli-/alijäämä, kumul. toteuma  
Yli-/alijäämä, kumul. budjetti  
8,0  
6,0  
4,0  
2,0  
1,6  
3,2  
0,8  
0,7  
0,4  
0,3  
Elo  
0,0  
0,0  
- 0,2  
- 1,1  
- 1,2  
- 1,1  
- 1,3  
Kesä  
- 2,0  
- 4,0  
- 5,7  
- 7,9  
- 6,0  
- 8,0  
- 10,0  
Tammi  
Helmi  
Maalis  
Huhti  
Touko  
Heinä  
Syys  
Loka  
Marras  
Joulu  
Eksote yhteensä  
Muutos  
E2019 vs. TP 2018  
2019 Tammi-syyskuu  
2019 Koko vuosi  
TP 2018  
EKSOTE 1000 EUR  
Toteuma Budjetti Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
TOIMINTATUOTOT  
Myyntituotot jäsenkunnilta  
Muut myyntituotot  
Myyntituotot  
Maksutuotot  
Tuet ja avustukset  
Muut toimintatuotot yhteensä  
TOIMINTATUOTOT  
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  
TOIMINTAKULUT  
344 457 344 457  
0
459 276  
15 087  
474 363  
39 675  
7 012  
4 842  
525 891  
388  
459 276  
14 961  
474 237  
39 819  
6 590  
5 193  
525 840  
468  
0
440 247  
14 813  
455 059  
37 538  
8 402  
5 086  
506 086  
902  
19 029  
275  
19 304  
2 136  
-1 390  
-245  
4,3 %  
1,9 %  
4,2 %  
10 689  
10 916  
-227  
-227  
-104  
355  
-291  
-267  
-81  
127  
127  
-145  
421  
-352  
52  
355 146 355 373  
29 763  
5 268  
3 590  
29 868  
4 914  
3 880  
5,7 %  
-16,5 %  
-4,8 %  
3,9 %  
393 767 394 035  
270 351  
19 805  
-514  
-80  
-57,0 %  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
-197 973 -195 670  
-116 067 -116 721  
-2 303  
654  
1 984  
-555  
621  
401  
52  
806  
859  
84  
-269 397  
-154 651  
-42 997  
-30 243  
-29 914  
-527 202  
-922  
320  
-602  
-10 414  
-11 017  
404  
-265 039  
-155 754  
-45 290  
-29 383  
-30 505  
-525 970  
337  
-590  
-252  
-10 443  
-10 696  
404  
-4 358  
1 103  
2 293  
-860  
591  
-1 231  
-1 260  
909  
-350  
29  
-321  
0
-260 133  
-153 250  
-43 381  
-29 347  
-28 965  
-515 075  
-8 087  
-23  
-8 111  
-9 528  
-17 639  
1 605  
-9 264  
-1 401  
384  
-895  
-949  
-12 126  
7 165  
343 -1486,1 %  
7 508  
-886  
6 622  
-1 201  
4 915  
3,6 %  
0,9 %  
-0,9 %  
3,1 %  
3,3 %  
2,4 %  
-31 795  
-22 613  
-21 627  
-33 779  
-22 058  
-22 248  
TOIMINTAKULUT  
-390 075 -390 476  
TOIMINTAKATE  
Rahoitustuotot ja -kulut  
VUOSIKATE  
Poistot ja arvonalentumiset  
TILIKAUDEN TULOS  
Varausten ja rahastojen muutos  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
3 962  
364  
4 326  
-7 693  
-3 367  
0
3 910  
-442  
3 467  
-7 776  
-4 309  
0
-88,6 %  
-92,6 %  
9,3 %  
-37,5 %  
-74,8 %  
942  
0
230  
1 172  
230  
0
4 915  
-5 698  
2 439  
-7 853  
2 476  
2 155  
0
-3 137  
-4 309  
-16 034  
10 336  
-64,5 %  
NETTOTOIMINTAMENOT  
-347 594  
-327 846  
-348 056  
-348 766  
-329 451  
-348 768  
1 172  
1 605  
712  
-464 974  
-439 246  
-471 622  
-467 129  
-441 376  
-469 571  
2 155  
2 130  
-2 051  
-456 281  
-430 145  
-456 293  
-8 693  
-9 100  
1,9 %  
2,1 %  
3,4 %  
NETTOTOIMINTAMENOT ./. sair.palv. ostot  
NETTOTOIMINTAMENOT pl. satunnaiset erät  
-15 329  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Eksote  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
Muutos  
E2019 vs. TP 2018  
EKSOTE 1000 EUR  
2019 Tammi-syyskuu  
2019 Koko vuosi  
TP 2018  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
Muutos  
%
TOIMINNAN TULOS  
Nettotoimintamenot  
Sisäiset erät ja vyörytykset  
Ulkoiset nettotoimintamenot  
-347 594 -348 766  
1 172  
2
1 170  
-464 974  
-73  
-464 901  
-467 129  
0
-467 129  
2 155  
-73  
2 228  
-456 281  
0
-456 281  
-8 693  
1,9 %  
-2  
-4  
-73 -25137876 %  
-347 592 -348 762  
-8 620  
1,9 %  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
HENKILÖSTÖ  
Palkat ja palkkiot  
Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset)  
HTV, ilman vyöryjä  
-134 840 -134 827  
-13  
-1 970  
11  
-180 554  
-33 037  
-180 138  
-29 884  
4 938  
-417  
-3 153  
-174 984  
-30 082  
4 882  
-5 571  
-2 955  
3,2 %  
9,8 %  
-22 086  
4 948  
-20 116  
4 959  
EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia  
-3 028  
-3 021  
-7  
-3 040  
-2 987  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
OSTOT  
Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä  
Palvelujen ostot, sisäiset erät  
-116 068 -116 721  
654  
1
-154 652  
1
-155 754  
0
1 102  
1
-153 250  
0
-1 402  
1
0,9 %  
1
0
-527549 %  
Toteuma  
Budjetti  
Erotus  
Ennuste  
Budjetti  
Erotus  
Toteuma  
EUR  
%
Muut  
Avustukset kotitalouksille  
Asiakaspalvelujen ostot  
Poistot ja arvonalentumiset  
-22 358  
-53 698  
-7 693  
-21 709  
-53 561  
-7 776  
-648  
-137  
84  
-29 828  
-71 473  
-10 414  
-28 948  
-71 452  
-10 443  
-880  
-21  
29  
-28 910  
-69 610  
-9 528  
-918  
-1 863  
-886  
3,2 %  
2,7 %  
9,3 %  
Eksote tammi-syyskuu  
Nettotoimintamenojen budjettiero  
TOTEUMA  
Nettotoimintamenojen  
budjettiero (1000 EUR)  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
Strategiset  
tukipalvelut  
Kuntoutus  
Eksote  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot ym.  
KULUT  
26  
-51  
-340  
174  
0
-214  
-1  
-431  
-405  
-22  
1 283  
96  
8
-99  
226  
37  
1 552  
1 530  
-236  
-35  
-267  
-2 303  
654  
1 984  
-555  
-3 132  
1 564  
1 644  
-456  
465  
-403  
-666  
158  
0
144  
804  
37  
621  
198  
281  
45  
1 039  
1 439  
1 172  
YHTEENSÄ  
2
ENNUSTE  
Nettotoimintamenojen  
budjettiero (1000 EUR)  
TUOTOT  
Henkilöstökulut  
Palvelujen ostot  
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
Avustukset  
Muut toimintakulut  
Poistot, korot ym., satunn. erät  
KULUT  
YHTEENSÄ  
Perhe- ja sosiaali-  
palvelut  
Terveys- ja  
vanhustenpalvelut  
266  
Strategiset  
tukipalvelut  
-89  
Kuntoutus  
Eksote  
39  
-33  
-392  
240  
0
-268  
-1  
-453  
-414  
-163  
1 263  
-435  
-17  
-311  
237  
-3  
52  
-4 358  
1 103  
2 293  
-860  
-5 089  
3 217  
1 910  
-549  
-499  
-1 287  
159  
0
206  
910  
-511  
-600  
416  
591  
2 428  
2 333  
2 598  
3 335  
2 104  
2 155  
735  
571  
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin  
ja edelliseen vuoteen verrattuna