1
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
7.10.2019 - 18.10.2019  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Aralinna Virpi  
Palvelupäällikkö, fysio- ja  
toimintaterapiapalvelut  
Viranhaltijapäätös  
14.10.2019 3 / 2019 Asia  
EKS/3263/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Fysioterapeutin  
ammattitaidon hyödyntäminen  
syömishäiriöisten kuntoutuksessa/Karim  
Halme  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Karhula Tuula  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen  
johtaja  
Viranhaltijapäätös  
7.10.2019 21 / 2019 Asia  
EKS/2987/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Vaipat aikuisten  
inkontinenssin hoidossa, monialaisuudesta  
vauhtia vaipan kehittämiseen/Kaipia Virpi ja  
Pylkkänen Mari  
Päätös  
Myönnän  
tutkimusluvan:Tutkimuslupahakemus: Vaipat  
aikuisten  
inkontinenssin hoidossa, monialaisuudesta  
vauhtia vaipan  
kehittämiseen/Kaipia Virpi ja Pylkkänen  
Mari.  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Kirmanen Tiina  
Aikuisten psykososiaalisten  
palvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
17.10.2019 11 / 2019 Asia  
EKS/2878/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Sosiaalityöntekijän sijaisuus,  
aikuissosiaalityö Lappeenranta (248957)  
Päätös  
Päätän ottaa Tuija Isakssonin  
sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan  
ajalle 1.11.2019 – 31.12.2020 myöhemmin  
ilmenevillä perusteilla.  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Linna Minna  
Sairaalan johtaja  
Viranhaltijapäätös  
10.10.2019 27 / 2019 Asia  
EKS/2812/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Erikoistuvat lääkärit (6),  
kirurgian vastuuyksikkö (248372)  
Päätös  
Päätän ottaa lääketieteen lisensiaatit Emil  
Holmströmin, Eeva Kavajan,  
Noora Nietosvaaran, Lauri Saramiehen ja  
Sari Tulokkaan sekä laillistettu  
lääkäri Heikki Rannan kuuteen erikoistuvan  
lääkärin virkaan kirurgian  
yksikköön myöhemmin ilmenevillä  
perusteilla.  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Natunen Maarit  
Johtava ylihammaslääkäri  
Viranhaltijapäätös  
10.10.2019 30 / 2019 Asia  
EKS/3186/03.06.02.05/2019  
Korvaushakemus: Taipalsaaren  
hammashoitola 26.8.2019, alaleuan  
rankaproteesin pinne/Hulkkonen Laila  
Päätös  
Korvataan Laila Hulkkoselle alaleuan  
rankaproteesin hampaan d44 pinteen  
korjauttamisesta aiheutuneet kulut 90 euroa.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
16.10.2019 29 / 2019 Asia  
EKS/2751/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: 3 hammaslääkäriä, Lappeen  
alue (235284)  
Päätös  
Päätän ottaa Tommi Kinnusen, Tapio  
Koivuvaaran ja Kukka-Maaria Ylösen  
terveyskeskushammaslääkärin virkoihin  
myöhemmin ilmenevillä perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Tommi Kinnunen, Tapio Koivuvaara  
ja Kukka-Maaria Ylönen toimittavat  
hyväksyttävät todistukset terveydentilastaan.  
Todistus on esitettävä 30 päivän kuluessa  
päätöspäivästä. Tommi Kinnusen, Tapio  
Koivuvaaran ja Kukka-Maaria Ylösen on  
toimitettava kirjallinen ilmoitus siitä, milloin  
he voivat ottaa virkojen hoidon vastaan.  
Virkasuhteissa noudatetaan  
virantoimituksesta alkavaa kuuden (6)  
kuukauden koeaikaa. Perustelu Tapio  
Koivuvaaralla ja Tommi Kinnusella on  
aikaisempaa työkokemusta  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
16.10.2019 28 / 2019 Asia  
EKS/2752/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Hammaslääkäri, Imatran  
hammashoitola (243299)  
Päätös  
Päätän ottaa Inka Lukkarisen  
terveyskeskushammaslääkärin virkaan  
myöhemmin ilmenevillä perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Inka Lukkarinen toimittaa  
hyväksyttävän todistuksen  
terveydentilastaan. Todistus on esitettävä 30  
päivän kuluessa päätöspäivästä. Inka  
Lukkarisen on toimitettava kirjallinen ilmoitus  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
siitä, milloin hän voi ottaa viran hoidon  
vastaanVirkasuhteessa noudatetaan  
virantoimituksesta alkavaa kuuden (6)  
kuukauden koeaikaa.  
Tila  
03. Valmis  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Suihko Toni  
Tietohallintojohtaja  
Viranhaltijapäätös  
8.10.2019 16 / 2019 Asia  
EKS/2937/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Elvytysrekisteri (MET_ Medical Emergency  
Team)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
9
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Tepponen Merja  
Kehitysjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
11.10.2019 5 / 2019 Asia  
EKS/3265/00.01.17.01.05/2019 Hanke muu:  
Digituki  
Päätös  
Eksote sitoutuu Digituki-hankkeeseen.  
Eksoten omarahoitusosuus on 19 200  
euroa.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
16.10.2019 7 / 2019 Asia  
EKS/3358/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
älylääkekaapin hankinta  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
10  
PÄÄTÖSLUETTELO  
18.10.2019 15:53  
Yliruka Tuomas  
Palvelupäällikkö, työ- ja  
toimintakyvyn osaamiskeskus  
Viranhaltijapäätös  
14.10.2019 6 / 2019 Asia  
EKS/3158/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Apulaisylilääkäri, kuntoutus  
(252253)  
Päätös  
Tila  
03. Valmis