Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turjan ja Pepi Niemen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.