1
PÄÄTÖSLUETTELO  
1.11.2019 13:48  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
21.10.2019 - 1.11.2019  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
1.11.2019 13:48  
Malinen Teija  
Ostopalvelupäällikkö  
Viranhaltijapäätös  
24.10.2019 8 / 2019 Asia  
EKS/2776/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen ja tehostetun  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/Lappeenrannan  
palvelukeskussäätiö sr, Laurinkoti  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
24.10.2019 9 / 2019 Asia  
EKS/2777/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen ja tehostetun  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/Lappeenrannan  
palvelukeskussäätiö sr, Luukkaankoti  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
24.10.2019 10 / 2019 Asia  
EKS/2778/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen ja tehostetun  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/Lappeenrannan  
palvelukeskussäätiö sr, Laurankoti  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
1.11.2019 13:48  
Nylund Tarja  
Sairaalan johtaja  
Viranhaltijapäätös  
31.10.2019 30 / 2019 Asia  
EKS/2980/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Erikoislääkäri, plastiikkakirurgia  
(248868)  
Päätös  
Päätän ottaa Riitta Martikaisen  
plastiikkakirurgian erikoislääkärin virkaan  
myöhemmin ilmenevillä perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Riitta Martikainen  
toimittaa hyväksyttävän todistuksen  
terveydentilastaan. Todistus on  
esitettävä 30 päivän kuluessa  
päätöspäivästä.  
Riitta Martikaisen on toimitettava kirjallinen  
ilmoitus siitä, milloin hän voi ottaa viran  
hoidon vastaan.  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
1.11.2019 13:48  
Rönkkönen Hanna  
Palvelupäällikkö, hoiva- ja  
palveluasuminen  
Viranhaltijapäätös  
21.10.2019 49 / 2019 Asia  
EKS/3251/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Lääkehoidon  
turvallisuus hoitotyössä - koulutus  
palvelukodin hoitohenkilökunnalle  
lääkityspoikkeamien merkityksestä/ Uotila  
Kukka, Kontio Anna-Kaisa  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
1.11.2019 13:48  
Tepponen Merja  
Kehitysjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
25.10.2019 8 / 2019 Asia  
EKS/3506/00.01.17.01.05/2019 Hanke Eu:  
Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja  
hyvinvoinnin tuki (MAA)- hanke  
Päätös  
Eksote sitoutuu Maaseudulla asuvien  
ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki  
(MAA) -hankkeeseen. Eksoten  
omavastuuosuus on 0 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis