Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
LÄÄKEHUOLTOKESKUKSEN PALVELUHINNASTO  
2020  
2/3  
Lääkehuoltokeskuksen palveluhinnasto  
Sisällysluettelo  
Sivu  
3 Lääkehuoltokeskus  
3/3  
Hinnasto 2020  
375 LÄÄKEHUOLTOKESKUS  
Hinta  
Hinta  
Tuote  
2020 Muutos  
2019  
Toimitusmaksu  
Tilauskohtainen toimitusmaksu  
13,00  
0,00  
13,00  
Palvelumaksut  
Aikataulun ulkopuolinen tilaus  
Pikatoimitus  
Päivystyskäynti  
Lääkevalmistus päivystysaikana  
Taksi, linja-auto ym. maksut  
5,00  
10,00  
40,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
5,00  
10,00  
40,00  
60,00  
60,00  
todelliset kulut  
todelliset kulut  
Erikoistuotteista perittävät maksut  
Erityisluvalliset lääkevalmisteet  
toimitusrivimaksu  
6,00  
0,00  
6,00  
Lääkevalmistus  
valmistustyö €/h, lisäksi  
50,00  
2,00  
1,00  
0,10  
10,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
50,00  
2,00  
1,00  
0,10  
10,00  
steriilit valmisteet €/pakkaus  
ei-steriilit valmisteet €/pakkaus  
annosjakelu e/pss + 2€ / jako (ei rivimaksua)  
Solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen €/annos  
Lääkkeelliset kaasut  
ei tilausmaksua  
kaasupullot €/pullo  
10,00  
0,00  
10,00  
Tuotteen hankintahintaan lisätään 20% muiden kustannusten kattamiseksi.