1/2  
LEHMUSKOTI  
LIITE VUOKRASOPIMUKSEEN 29.12.2011  
Sopimusta on tarkistettu vuokran määrän ja muiden ehtojen osalta. Muutoin sopimus  
säilyy ennallaan.  
Vuokranantaja:  
Vuokralainen:  
Lappeen Ikihonka Oy  
y-tunnus 02260492-1  
PL 150, Valtakatu 44, 53101 Lappeenranta  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,  
Eksote  
y-tunnus 0725937-3  
Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Lehmuskoti  
Vuokrauskohde:  
Vuokran määrä:  
Armilankatu 33, 53100 Lappeenranta  
Vuokran määrä on 1.1.2020 alkaen 58.459,74 €/kk.  
Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa arvonlisävero.  
Seuraava vuokran tarkistus on 1.1.2021, voimassaolevan  
vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.  
Muut ehdot lisäys:  
Normaaliin vuosihuoltoon kuulumattomista investoinneista, kuten  
saunojen korjauksista, sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista ja  
korjauksista, parvekkeiden lasituksista, keittiöiden uusimisista,  
pihojen muutoksista, toimistojen ja huoneistojen muutoksista jne.  
sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Näiden kustannuksista  
vastaa jatkossa kokonaisuudessaan vuokralainen. Kustannukset  
voidaan maksaa kertakorvauksena tai korotettuna vuokrana  
esimerkiksi kolmen vuoden aikana.  
Investointien teknisestä toteutuksesta ja valvonnasta vastaa aina  
vuokranantaja.  
2/2  
Allekirjoitukset:  
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi  
kummallekin sopijapuolelle.  
Lappeenranta ______. _____kuuta 2019  
Lappeen Ikihonka Oy  
___________________________  
Martti Mäkelä, toimitusjohtaja  
Etelä–Karjalan sosiaali– ja terveydenhuollon kuntayhtymä,  
Eksote  
___________________________