1
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
4.11.2019 - 15.11.2019  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Iivonen Tiia  
Hallintojohtaja  
Viranhaltijapäätös  
5.11.2019 29 / 2019 Asia  
EKS/3479/02.08.00.30/2019 Hankinta: 2M-  
IT Oy SBM Kuntoutus: Vaikeavammaisten  
asiakkuudenhallintasovelluksen määrittelyn  
asiantuntijatyö  
Päätös  
Eksote hankkii SBM Kuntoutus:  
Vaikeavammaisten  
asiakkuudenhallintasovelluksen määrittelyn  
asiantuntijatyön 2M-IT Oy:ltä hintaan 3 600  
euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
5.11.2019 27 / 2019 Asia  
EKS/3481/02.08.00.30/2019 Hankinta: 2M-  
IT Safir Spider integraatiorajapinnat  
Lifecareen  
Päätös  
Eksote hankkii Safir Spider  
integraatiorajapintojen muutostyön 2M-IT  
Oy:ltä hintaan 6 800 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
6.11.2019 26 / 2019 Asia  
EKS/3480/02.08.00.30/2019 Hankinta: 2M-  
IT Oy: LAV-sovellustuen lisämyynti Etelä-  
Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Päätös  
Eksote hankkii lisäostona LAV-järjestelmien  
sovellustuen 1.7.-31.12.2019 välisenä  
aikana hintaan 5000 euroa/kk (alv 0 %),  
yhteensä 30 000 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
6.11.2019 28 / 2019 Asia  
EKS/3482/02.08.00.30/2019 Hankinta: 2M-  
IT: UNA selvitystyö Etelä-Karjalan sosiaali-  
ja terveyspiiri  
Päätös  
Eksote hankkii UNA-selvityksen  
asiantuntijatyön 2M-IT Oy:ltä hintaan 49 410  
euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Inna Miia  
Palvelupäällikkö, kotihoito  
Viranhaltijapäätös  
4.11.2019 16 / 2019 Asia  
EKS/3037/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Lääkehoidon  
arvioinnit Lappeenrannan kotihoidon  
asiakkaille/Drews Sini  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
4.11.2019 15 / 2019 Asia  
EKS/3295/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Hoivarobotit ja  
kotihoidon työ/ Rantanen Teemu, Heikkinen  
Sari  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 18 / 2019 Asia  
EKS/3607/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Raizer nostotuoli  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Kirmanen Tiina  
Aikuisten psykososiaalisten  
palvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 13 / 2019 Asia  
EKS/3320/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Ratkaisukeskeinen  
kannustusryhmä erityisherkille/Viljakainen  
Mari  
Päätös  
Myönnän tutkimusluvan Ratkaisukeskeinen  
kannustusryhmä erityisherkille  
-tutkimukselle.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 14 / 2019 Asia  
EKS/3630/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tehostettu palveluasuminen  
Attendo Saarni  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Attendo  
Saarnista ajalle 5.11.2019 – 30.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 52  
515 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 17 / 2019 Asia  
EKS/3624/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tehostettu palveluasuminen,  
Änkilän Hoivapalvelu Oy  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Änkilän  
Hoivapalvelu Oy:ltä ajalle 1.1.2020–  
31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 77  
592 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 18 / 2019 Asia  
EKS/3625/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tuettu asuminen, Mehiläinen,  
Ykköskoti Meinínki  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua (tuettu  
asuminen) Mehiläisen Ykköskoti Meiningistä  
ajalle 1.1.–31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 82  
723 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 16 / 2019 Asia  
EKS/3613/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, A-klinikka Oy, Palvelutalo  
Pyhtää  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Lampinen Merja  
Palvelupäällikkö, poliklinikat  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 11 / 2019 Asia  
Päätös  
Tila  
EKS/3629/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Audiometri  
Päätän hankkia audiometrin Aurical AUD +  
HI-PRO Natus Medical Oy:ltä.  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Roslakka Titta  
Palvelupäällikkö, kotona asumisen  
tuki ja lyhytaikaishoito  
Viranhaltijapäätös  
8.11.2019 86 / 2019 Asia  
EKS/1936/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Ikääntyneiden  
ihmisten sähköisten asiointipalveluiden  
edistäminen haettaessa kotona asumista  
tukevia palveluja/ Oikarinen Marja  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Saksela Timo  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 71 / 2019 Asia  
EKS/3627/02.08.00.16/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tehostettu palveluasuminen,  
Oljamikoti Oy, Savimäki ja Vallimäki  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Oljamikoti  
Oy:n Savimäestä ja Vallimäestä ajalle  
1.1.2020–31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan  
488 230 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 70 / 2019 Asia  
EKS/3610/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, palveluasuminen, Kakspy  
Palvelut Oy, Asumisvalmennusyksikkö  
Vuoksenkaari  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Kakspy  
Palvelut Oy:n asumisvalmennusyksikkö  
Vuoksenkaaresta ajalle 1.1.2020–  
31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan  
354 745 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
11.11.2019 69 / 2019 Asia  
EKS/3612/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, palveluasuminen ja  
tehostettu palveluasuminen Attendo  
Kanervikkola  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Attendo Oy:n  
Kanervikkolasta ajalle 1.1.2020–31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
9
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan  
162 680 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
12.11.2019 73 / 2019 Asia  
EKS/3147/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Sairaalan johtaja, Ekks  
(251779)  
Päätös  
Päätän ottaa Marjo Nummisen sairaalan  
johtajan virkaan myöhemmin ilmenevillä  
perusteilla.  
Valintapäätös on ehdollinen siihen saakka  
kunnes Marjo Numminen toimittaa  
hyväksyttävän todistuksen  
terveydentilastaan. Todistus on esitettävä 30  
päivän kuluessa päätöspäivästä.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
14.11.2019 74 / 2019 Asia  
EKS/3615/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, Nuorten ystävät Ry,  
Kotipesä  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) ostaa tehostettua palveluasumista  
yhdelle vammaispalvelujen asiakkaalle  
Nuorten Ystävät -palvelut Oy:ltä.  
Suorahankintapäätöksen  
arvolisäverottamaksi enimmäisarvoksi  
arvioidaan 296 500 euroa (alv 0 %).  
Arvioinnissa on käytetty palvelun  
tämänhetkistä arvoa. Toistaiseksi voimassa  
olevissa sopimuksissa arvoksi katsotaan  
korvaukset neljältä vuodelta.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
14.11.2019 72 / 2019 Asia  
EKS/3246/02.08.00.21/2019 Hankinta:  
A18/2019 Talonrakennus, sähkö- ja LVIA-  
töiden valvontapalvelu  
Päätös  
Eksote hyväksyy palveluntuottajiksi  
puitejärjestelyyn seuraavat yritykset osa-  
alueittain:  
Talonrakennustöiden valvontapalvelu: WSP  
Finland Oy, Sitowise Oy,  
10  
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy,  
Suomen Controlteam Oy ja Granlund  
Saimaa Oy.  
Sähkötöiden(A) valvontapalvelu: Ramboll  
CM Oy, Etteplan Finland Oy, Granlund  
Saimaa Oy, Rakennuttajatoimisto  
Valvontakonsultit Oy ja WSP Finland Oy.  
LVI(A)-töiden valvontapalvelu: Ramboll CM  
Oy, Sitowise Oy, Suomen Controlteam Oy ja  
WSP Finland Oy.  
Tila  
03. Valmis  
11  
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Tepponen Merja  
Kehitysjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
14.11.2019 9 / 2019 Asia  
EKS/3753/00.01.17.01.05/2019 Hanke muu:  
HYVINVOIVA eteläkarjalainen 2 –  
jatkohanke  
Päätös  
Eksote hakee HYVINVOIVA eteläkarjalainen  
2 -jatkohanketta ja sitoutuu  
omarahoitusosuuteen.  
Koko hankkeen alustava kustannusarvio on  
128 680 euroa. Hankkeen rahoitusprosentti  
on 50, jolloin omarahoituksen osuus on 50 %  
(noin 64 340 euroa). Omarahoitusta voidaan  
pääosin kattaa henkilöstökustannuksilla.  
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020–  
31.12.2020, mikäli se saa myönteisen  
rahoituspäätöksen.  
Tila  
03. Valmis  
12  
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Viro Ursula  
Palvelupäällikkö, psykososiaalinen  
kuntoutus  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 7 / 2019 Asia  
EKS/3623/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tehostettu palveluasuminen,  
Etelä-Savon Mielenterveys Oy,  
palvelukeskus Valkama  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Savon  
Mielenterveys Oy/Esperi Care Oy:n hoitokoti  
Valkamasta ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 43  
327 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 3 / 2019 Asia  
EKS/3611/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, palveluasuminen, Attendo  
Vuolinko  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Attendo  
Vuolinko palvelukodista ajalle 1.1.2020 –  
31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 26  
689 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 6 / 2019 Asia  
EKS/3280/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, palveluasuminen, Esperi  
Hoitokoti Marjalinna  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Marjalinna  
Oy:n Esperi Hoitokoti Marjalinnasta ajalle  
15.7.2019 – 31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 46  
900 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
13  
PÄÄTÖSLUETTELO  
15.11.2019 12:14  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 5 / 2019 Asia  
EKS/3281/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, palveluasuminen, Etelä-  
Savon Mielenterveys Oy  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Savon  
Mielenterveys Oy:n hoitokoti Majakasta  
ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 25  
605,00 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
13.11.2019 4 / 2019 Asia  
EKS/3609/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Suorahankinta, tukiasuminen, Etelä-Savon  
Mielenterveys Oy, Rantakylän palvelukoti  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
mielenterveys- ja päihdepalvelujen  
kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Savon  
Mielenterveys Oy/Esperi Care Oy:n  
Rantakylän palvelukodista ajalle 1.1.2020 –  
31.12.2020.  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan 14  
307 euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis