1
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
16.12.2019 - 10.1.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Heinonen Merja  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
3.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/4160/02.08.00.11/2019 Suorahankinta  
terveydenhuollon henkilöstöpalvelujen  
vuokraamisesta lasten ja nuorten  
mielenterveys- ja päihdepalveluille  
Terveystalo Julkiset palvelut Oy  
Päätös  
Eksote vuokraa lääkäripalveluja Terveystalo  
Julkiset palvelut Oy:lta ajalla 1.1.2020–  
31.12.2020.  
Hankinnan arvioitu enimmäisarvo on 130  
000 euroa (alv 0 %). Määräaikaisissa  
sopimuksissa hankinnan arvoksi katsotaan  
sopimuksen voimassaolon aikainen  
kokonaisarvo.  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Iivonen Tiia  
Hallintojohtaja  
Viranhaltijapäätös  
19.12.2019 32 / 2019 Asia  
EKS/4072/02.08.00.30/2019 Hankinta:  
Avaintec Data Chief Analytics  
analyysikomponentin pilotti  
Päätös  
Eksote hankkii 2M-IT Oy:ltä Data Chief -  
tuotteen käyttöoikeuden ajanjaksolla  
1.1.2020–31.12.2020 tapahtuvaa pilotointia  
varten 32 745 euron hankintahintaan, joka  
sisältää tuotteen käyttöönottotyöt,  
käyttöoikeuden vuodelle 2020 ja 2M-IT Oy:n  
tarjoamat tukityöt.  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Karhula Tuula  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen  
johtaja  
Viranhaltijapäätös  
19.12.2019 29 / 2019 Asia  
EKS/4118/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Kotihoidon ateria-automaattipalvelun  
hankinta  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä ostaa ateria-  
automaattipalveluja Menumat Oy:ltä ajalla  
1.1.2020–31.12.2021.  
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton  
enimmäisarvo on 76 000 euroa. Arvio  
perustuu palvelujen arvioituun  
käyttäjämäärään (16) sopimuskaudella.  
Määräaikaisissa sopimuksissa hankinnan  
arvoksi katsotaan sopimuksen voimassaolon  
aikainen kokonaisarvo (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Lampinen Merja  
Palvelupäällikkö, poliklinikat  
Viranhaltijapäätös  
3.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/3740/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Reumapotilaiden  
sujuva sähköinen asiointi EKSOTE:n Hyvis-  
palvelussa/Valtonen Kati  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Malinen Teija  
Ostopalvelupäällikkö  
Viranhaltijapäätös  
7.1.2020 16 / 2019 Asia  
EKS/2973/05.00.00.06/2019 Ikääntyneiden  
palveluasumisen palvelusetelituottajaksi  
hakeminen/ Imatran palvelukeskus Oy  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Saksela Timo  
Toimitusjohtaja  
Viranhaltijapäätös  
16.12.2019 79 / 2019 Asia  
EKS/1661/02.08.00.21/2019 Hankinta:  
Fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut  
A18/2019  
Päätös  
Osa-alueen A) Lasten fysioterapia osalta  
puitejärjestelyyn valitaan seuraavat  
palveluntuottajat:  
1. Fysios Etelä-Karjala Oy, Imatra  
2. Fysios Etelä-Karjala Sammonlahti  
3. Fysios Etelä-Karjala Oy, Lauritsala  
4. Fysios Etelä-Karjala Oy, Manukatti  
5. Fysios Etelä-Karjala Oy, Joutseno  
6. Fysioterapia Ensiaskel Oy  
7. Fysioterapeutti Annukka Laukkanen  
Lappeenranta  
8. Fysioterapeutti Annukka Laukkanen  
Imatra  
9. Annetim Oy  
10. Imatran Kylpylä Oy  
11. KK-Verve Oy Fysioterapia Peukaloinen  
Oy  
12. Simpeleen fysikaalinen hoitolaitos Ky  
13. Suomen Terveystalo Oy  
14. Attentio Oy  
15. Coronaria Terameri Oy  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
16.12.2019 85 / 2019 Asia  
EKS/4055/02.08.00.11/2019  
Lakineuvontapalvelun hankinta  
Päätös  
Eksote hankkii lakineuvontaa ja avustamista  
KPMG AB:lta liitteenä olevan  
toimeksiantokirjeen mukaisesti.  
Kyse on kansallisen kynnysarvon alittavasta  
hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
16.12.2019 86 / 2019 Asia  
EKS/4071/01.01.03.36/2019 Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
maksuliikevaltuudet  
Päätös  
Päätän myöntää Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin tilinkäyttöoikeudet seuraaville  
henkilöille:  
- Liisa Mänttäri  
- Robert Huuhilo  
- Anu Lindqvist  
8
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
- Heli Mustikainen  
- Mari Talka-Ritala  
ja Meidän IT ja talous Oy:lle sekä lisäksi  
rajatut käyttöoikeudet vaihtorahapalvelun  
käyttöön Katja Laaksolle ja Arja Luukkoselle  
ja aineistonhoitaja OP-palvelut Rahahuolto  
Loomikselle.  
Tämä päätös korvaa aiemman päätöksen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
kuntayhtymän maksuliikevaltuuksista §  
5/2017, 24.2.2017, jolloin myös aikaisemmat  
tilinkäyttöoikeudet lakkaavat.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
18.12.2019 87 / 2019 Asia  
EKS/4124/00.01.17.01.05/2019 Hanke muu:  
Tieto asiakkaan tukena (TAT) -hankkeeseen  
osallistuminen  
Päätös  
Eksote sitoutuu Tieto asiakkaan tukena  
(TAT) -hankkeeseen.  
Hankkeen alustava kustannusarvio on 392  
300 euroa, josta avustuksen osuus on 75 %  
(294 225 euroa) ja omarahoitus 25 % (98  
075 euroa). Omarahoitusosuutta voidaan  
kattaa pääosin työpanoksella.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
2.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/4056/02.08.00.30/2019 Hankinta:  
Oikeudenkäyntiasiamiespalveluihin  
välittömästi liittyvä neuvontapalvelu Dittmar  
& Indrenius  
Päätös  
Eksote ostaa  
oikeudenkäyntiasiamiespalveluihin  
välittömästi liittyvää neuvontapalvelua  
Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab:lta ajalla  
1.12.2019-31.12.2020.  
Palveluja ostetaan tarpeen mukaan eikä  
Eksote sitoudu mihinkään määräostoihin.  
Hankintojen arvioitu arvonlisäveroton  
enimmäisarvo on enintään 150 000 euroa.  
Tila  
03. Valmis  
9
PÄÄTÖSLUETTELO  
10.1.2020 15:12  
Viro Ursula  
Palvelupäällikkö, psykososiaalinen  
kuntoutus  
Viranhaltijapäätös  
16.12.2019 9 / 2019 Asia  
EKS/4102/02.08.00.11/2019 Suorahankinta:  
Kalliolan Klinikka Oy  
Päätös  
Eksote ostaa suorahankintana  
päihdelaitoskuntoutusta sisältäen  
itervallijaksot ajalle 17.12.2019 – 31.12.2020  
Suorahankintapäätöksen  
arvonlisäverottomaksi arvoksi arvioidaan  
8988 € euroa (alv 0 %).  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
7.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/12/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Suorahankinta monitoimilaite Docus Oy  
Päätös  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä (Eksote) hankkii  
Ricoh Pro C5210s laitteen leasing-  
sopimuksella Docus Oy:lta.  
Tila  
03. Valmis