Etelä-Karjalan brändin hyödyntäminen Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa  
EKS/243/00.04.01.00/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Heini Hyvärinen  
040 127 4118  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Etelä-Karjalan maakunnan brändin ydin, persoona ja arvomaailma sopivat luontevasti  
Eksoten strategiaan ja arvoihin. Etelä-Karjalan tunnus on muodoltaan sydänasetelma. Etelä-  
Karjalan ja Eksoten visuaaliseen ilmeen yhtenäistäminen, yhteinen markkinointi ja muun  
yhteistyön syventäminen olisi hyvin luontevaa, säästää resursseja ja palvelee maakunnan  
asukkaita. Etelä-Karjalan liitto luovuttaa korvauksetta oikeuden Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirille maakunnan brändin ja visuaalisen ilmeen käyttämiseen ja levittämiseen osana  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin omaa strategia- ja brändityötä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus antaa Eksoten viestinnälle ja toimitusjohtajalle valtuuden valmistella Etelä-Karjalan  
brändin hyödyntämistä Eksoten viestinnässä ja markkinoinnissa. Asia tuodaan sen  
valmistuttua erikseen hallituksen päätettäväksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin.