Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.  
Päätös  
Hyväksyttiin.  
Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen yt-tilannekatsausta käsitellään  
lisäesityslistan asiat.