Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallitus  
Pj:n esitys  
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös  
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.