1
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
PÄÄTÖSLUETTELO  
Viranhaltijapäätös  
Viranhaltijan päätöstyyppi  
Päätöspäivämääräväli  
Päätöksen tila  
27.1.2020 - 7.2.2020  
03. Valmis  
Otto-oikeus, Toimenpide  
Hallitus (28.6.2017 - 31.12.2021)  
2
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Hakuli Virpi  
Toimintayksikön esimies,  
Medisiininen polikliininen yksikkö  
Viranhaltijapäätös  
31.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/242/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Unipolygrafialaite, rekisteröintilaite  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
3
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Kirmanen Tiina  
Aikuisten psykososiaalisten  
palvelujen johtaja  
Viranhaltijapäätös  
3.2.2020 2 / 2020 Asia  
EKS/4031/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Kuntouttavan  
työtoiminnan asiakasosallisuus Eksotessa-  
asiakkaan kuuleminen/Himilä-Kainulainen  
Heli ja Tuure Kaisa  
Päätös  
Myönnän tutkimusluvan Kuntouttavan  
työtoiminnan asiakasosallisuus  
Eksotessa - asiakkaan kuuleminen -  
tutkimukselle.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
4.2.2020 16 / 2019 Asia  
EKS/4106/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Mielenterveys- ja päihdepalveluja  
ostopalveluna/Imatran A-Kilta  
Päätös  
Tällä sopimuksella hankitaan virallista hoito-  
ja palvelujärjestelmää  
täydentäviä palveluja päihdeongelmaisille ja  
heidän läheisilleen  
palveluntuottajalta.  
Eksote maksaa korvausta ostamistaan  
palveluista vuonna 2020 yhteensä  
7.000,00 euroa.  
Tila  
03. Valmis  
Viranhaltijapäätös  
4.2.2020 15 / 2019 Asia  
EKS/4107/02.08.00.11/2019 Hankinta:  
Mielenterveys- ja päihdepalveluja  
ostopalveluna/Etelä-Saimaan A-Kilta  
Päätös  
Tällä hankintapäätöksellä hankitaan virallista  
hoito- ja palvelujärjestelmää  
täydentäviä palveluja päihdeongelmaisille ja  
heidän läheisilleen.  
Eksote maksaa korvausta ostamistaan  
palveluista vuonna 2020 yhteensä  
13.000,00 euroa.  
Tila  
03. Valmis  
4
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Korvenoja Pekka  
Ylilääkäri, ensihoito  
Viranhaltijapäätös  
30.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/4191/13.01.05/2019  
Tutkimuslupahakemus: Puhtaasti laskettu  
keskivirtsanäyte, Näytteenoton perehdytys  
Eksoten päivystyksen henkilökunnalle/Kouvo  
Heidi, Laahanen Emma  
Päätös  
Tila  
03. Valmis  
5
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Natunen Maarit  
Johtava ylihammaslääkäri  
Viranhaltijapäätös  
3.2.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/4097/01.01.01.05/2019 Viran  
täyttäminen: Hammaslääkäreiden sijaisuudet  
(2), Lappeen alue (266550)  
Päätös  
Kelpoisuusvaatimusten täyttävien hakijoiden  
puuttuessa päätän jättää  
terveyskeskushammaslääkäreiden  
sijaisuudet täyttämättä.  
Tila  
03. Valmis  
6
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Reponen Vesa  
Hallintojohtaja  
Viranhaltijapäätös  
28.1.2020 3 / 2020 Asia  
EKS/249/02.08.00.11/2020 Hankinta: Martta  
materiaalinhallintajärjestelmä raportointi  
Päätös  
Eksote ostaa Martta -  
materiaalinhallintaohjelmasta ja sen  
tietokannasta tehtävän datakuution sekä  
tähän liittyvät asiantuntijapalvelut NHG  
Consulting Oy:ltä. Hankinnan arvioitu  
arvonlisäveroton arvo on 35 000 euroa.  
Tila  
03. Valmis  
7
PÄÄTÖSLUETTELO  
7.2.2020 12:48  
Tapiola-Huomo Kirsi  
Palvelupäällikkö, vuodeosastot  
Viranhaltijapäätös  
28.1.2020 1 / 2020 Asia  
EKS/267/02.08.00.11/2020 Hankinta:  
Transkutaanimittari  
Päätös  
Tila  
03. Valmis