Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö  
EKS/452/00.00.01.02/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
1. Eropyyntö eksoten hallituksen puheenjohtajan tehtävästä  
Oheismateriaali  
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen on 10.2.2020 jättänyt kirjallisen  
eronpyynnön Eksotelle. Vesterinen on ilmoittanut pyytävänsä eroa Eksoten hallituksen  
puheenjohtajan tehtävästä.  
Kuntalain 70 §:n luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää  
luottamushenkilön valinnut toimielin. Eronpyyntö on liitteenä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron hallituksen puheenjohtajan  
tehtävästä Marja-Liisa Vesteriselle.  
Päätös  
Hyväksyttiin sillä korjauksella, että ilmoitus-sana korvataan pyyntö-sanalla.