Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Hallintosäännön 21 §:n mukaan hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää  
hallitus.  
Hallitus on päättänyt 28.6.2017 läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa. Tällä  
päätöksellä päivitetään hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeutta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää, että hallintojohtajalla, lakimiehellä, terveys- ja vanhustenpalvelujen  
johtajalla, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalla, kehitysjohtajalla, kuntoutusjohtajalla,  
talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.  
Lisäksi johdon assistentti toimii hallituksen kokouksissa teknisenä sihteerinä.  
Päätös  
Hyväksyttiin.