Hallituksen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Tiia Iivonen  
040 651 1786  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Eksoten 1.1.2020 voimaan tulleen perussopimuksen 3 luvun 10 §:n mukaan yhtymävaltuusto  
valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota  
kutsutaan yhtymähallitukseksi.  
Eksoten valtuusto on 28.6.2017 valinnut Eksoten hallituksen ja hallituksen puheenjohtajat  
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:ltä 2.6.2017 saadun poliittisten puolueiden yhteisen,  
maakunnallisia luottamustehtäviä koskevan neuvottelutuloksen mukaan.  
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on  
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen on jättänyt eroilmoituksensa  
hallituksen puheenjohtajan tehtävästä 10.2.2020.  
Eksoten hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli menehtyi 1.2.2020.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja 1.  
varapuheenjohtajan.  
Päätös  
Hyväksyttiin.